Horizon Europe 2021-2027 – En ren planet for alle og klimaneutralt samfund

Europa Kommissionen har netop lanceret det nye Horizon Europe, der skal være med til at bane vejen for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi og samfund. Den grønne omstilling står centralt i programmet, og centrerer sig især omkring klima, energi, mobilitet, fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer og miljø. Målsætningen for de grønne indkaldelser under Horizon Europe er bidrager til at gøre Europa klimaneutralt, senest i 2050, samt accelerere den grønne og digitale omstilling af vores økonomi, industri og samfund samtidig med at bidrage til øget konkurrenceevne, modstandsdygtighed, vækst og beskæftigelse. Horizon Europe understøtter Den Grønne Pagt (green deal) samt andre internationale aftaler, herunder FNs verdensmål og Paris aftalen. Der er øget fokus på samarbejde mellem universiteter, industri, virksomheder, borgere og offentlige myndigheder. Europa er engageret til fortsat at levere viden i verdensklasse, så vi kommer samlet i mål med klimaneutralitet på tværs af sektorer og samfund.

Aktiviteterne i Horizon Europe program for det grønne skal bidrage og leveret til følgende målsætninger:

  1. Fremme udviklingen af digitale teknologier, sektorer og værdikæder til at styre den digitale og grønne omstilling af samfundet gennem menneskecentrerede teknologier og innovationer
  2. Gendanne og genetablere Europas økosystemer og biodiversitet samt forvalte bæredygtige naturressourcer for at sikre fødevaresikkerhed og et rent og sundt miljø
  3. Europa skal være den første digitalt ledet, cirkulære, klimaneutrale og bæredygtige økonomi. Det skal ske via en transformation af mobilitets-, energi-, konstruktions- og produktionssystemer
  4. Skabe et modstandsdygtigt, inklusivt og demokratisk europæisk samfund, der er forberedt og lydhør over for trusler og katastrofer, imødekomme uligheder og yde sundhedspleje af høj kvalitet og give alle borgere mulighed for at agere og engagere sig i den grønne og digitale overgang

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +45 2628 7790
 cli@ndeu.dk