Gå over grænsen i Skandinavien for at løse samfundsudfordringer

Image

I første halvdel af 2022 kan dit projekt igen søge penge fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak til at løse udfordringer over grænserne i Skandinavien, inden for disse fire kategorier: Innovativ region for en smart og bæredygtigt økonomisk omstilling (PO1), bæredygtig, cirkulær og klimasmart region (PO2), sammenhængende region med bæredygtig mobilitet (PO3) og grænseløs arbejdsmarkedsregion (PO4). Vil du vide mere om, hvad du kan søge støtte til i det nye Interreg-program 2021-2027?

Så er der gode nyheder! Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak besøger Nordjylland d. 11. februar 2002, hvor der er mulighed for at høre mere om mulighederne i programmet.

På deres Roadshow præsenterer de det nye programs indsatsområder. Der er også mulighed for at møde andre interesserede og lade sig inspirere i en workshop- og netværksdel om Interreg-programmet. Det er en oplagt mulighed for at opbygge nye netværk og partnerskaber efter corona-pandemien.

Dato: 11. februar, kl. 09.00-12.00
Tilmeldingsfrist: 14. januar (begrænset antal pladser!)
Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

Tilmeld dig her
Om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg-programmet ØKS er en del af det europæiske program for interregionalt samarbejde.  Programmet har fokus på sociale og økonomiske problemstillinger på tværs af grænser. Formålet er at styrke forskning på tværs af landegrænser, skabe bedre forbindelse mellem centrale og perifere områder, samt at skabe grøn vækst. Derudover skal programmet bidrage til beskæftigelse og samarbejde på tværs af landegrænser.

Vil du høre mere om Interreg ØKS? Så tag kontakt til vores EU-konsulent Jacob Munch på +32 479 96 09 68 eller jmj@ndeu.dk.