Forbered din ERASMUS+-ansøgning og find dine kommende projektpartnere til matchmaking-event i Bruxelles

Den 27.-28. november 2019 afholdes der matchmaking-arrangement for Erasmus+-ansøgere i Bruxelles. Her samles uddannelsesinstitutioner og andre udbydere af uddannelse og træning – herunder også sport – der alle medbringer gode idéer til innovative europæiske projekter for nytænkning af uddannelse tilpasset en teknologidreven verden. Formålet er for de deltagende at dele projektidéer, opbygge projektkonsortier og partnerskaber og forberede ansøgninger om EU-støtte under Erasmus+-programmet.

Det er netværket ReSET, som NordDanmarks EU-Kontor er en del af, der står for arrangementet, der er femte udgave af deres koncept ’Project Development Workshop (PDW)’, og det er en unik mulighed for at komme videre med en projektidé og godt på vej mod en ERASMUS+-ansøgning.

Temaet for dette års PDW-event er:

’Transformation af uddannelse tilpasset en teknologidreven verden’

Hvem kan deltage?

Uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og andre, der arbejder inden for uddannelse og træning. Deltagere kan både være repræsentanter fra højere uddannelsesinstitutioner, skoler, erhvervsskoler og -træning og voksenuddannelser såvel som fra ungdoms- og sportsorganisationer osv.

For at kunne deltage skal du:

  • Have en klar projektidé, og din organisation skal være klar på at sætte tid og ressourcer af til et ERASMUS+-projekt.
  • Have en projektidé, der passer under temaet transformation/nytænkning af uddannelse.
  • Være klar på at præsentere din idé for interesserede internationale partnere.

Hvordan fungerer det?

Det er et krav for at deltage, at du har en projektidé. Du ansøger om at deltage ved at udfylde ansøgningsskemaet med din projektidé og sende det til PDW ReSET Task Force senest d. 19. august.

Hvis din tilmelding bliver godkendt, bliver din projektidé delt i ReSET’s netværk, så at du kan mødes med interesserede partnere ved PDW i Bruxelles.

ReSET har listet fire undertemaer, som du kan bruge som inspiration til din projektidé:

  • Undervisning i digitale kompetencer (Hvordan sikrer man, at alle borger har adgang til at lære de nødvendige digitale kompetencer for at kunne deltage i det teknologidrevne samfund?)
  • Teknologiforbedret læring (Hvordan inkluderer man bedst nye teknologier i læringsprocesser?)
  • Livslang læring (Hvordan gør man det muligt for folk at forblive attraktive og relevante på arbejdsmarkedet, mens samfundet og arbejdsmarkedet konstant ændrer sig med den digitale udvikling?)
  • Fremme af social inklusion (Hvordan sikrer man lige adgang til uddannelse og mulighed for at udmærke sig i den teknologidrevne verden?)

Hvor og hvornår?

VLEVA – Kortenberglaan 71 1000 Brussel – 27. november 2019 kl. 12:00 til 28. november 2019 kl. 14:00

Ansøgning/tilmelding:

Send din ansøgning til pdwtaskforce@gmail.com senest d. 19. august. Du finder ansøgningsskemaet her.

Læs ReSET’s invitation på engelsk her.