Bestyrelsen i Bruxelles

b-foran-ep2-kopi NordDanmarks EU-Kontor havde i uge 41 besøg af sin bestyrelse i Bruxelles. Bestyrelsen var blandt andet i Europa-Parlamentet for at høre og tale med parlamentarikerne Ole Christensen og Morten Helveg Petersen. Fokus var på de udfordringer Nordjylland og andre Europæiske regioner står overfor. Under mødet med Ole blev EU fremhævet, som havende en andel i Nordjyllands udvikling: ”Vi havde ikke været det Nordjylland vi kender i dag, hvis det ikke var for de projekter og midler fra EU, vi har været en del af”. Budskabet var, at EU, særligt gennem strukturfondsmidler, har været med til at løfte Nordjylland.

Det blev også til besøg i Europa-Kommissionen med oplæg om EUs Skills Agenda, som blandt andet handler om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – et område som også er interessant for fortsat udvikling i og af Nordjylland.

Derudover deltog bestyrelsesmedlemmerne i forskellige workshops under ”European Week of Regions and Cities” inden for områderne: Vedvarende energi og cirkulær økonomi, Europas demografi, Integration af immigranter på arbejdsmarkedet, Lokal borgerdrevet udvikling mm.

Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor er sammensat på baggrund af udpegninger af Business Region North Denmark (BRN), KKR Nordjylland og Vækstform Nordjylland. Bestyrelsen er i 2016-17 under ledelse af Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune.