Den nordjyske byggesektor bliver grønnere med støtte fra EU

Green Building A-Z er et projekt, der blandt andet skal gøre den nordjyske byggesektor mere bæredygtig. Blandt deltagerne er aktører fra Danmark, Sverige og Norge. De udveksler viden og erfaringer med bæredygtigt byggeri. Det gør de via netværksaktiviteter, hvor partnerne diskuterer bæredygtige løsninger og udvikler pilotprojekter. Fra Danmark deltager Aalborg Kommunes Miljøforvaltning, som er projektansvarlig, sammen med Lund&Staun, MT Højgaard og Tech College Aalborg.

Green Building A-Z er et EU-projekt. Det hører under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, som er et skandinavisk samarbejde, der skal udvikle vores samfund. Med udgangspunkt i Europa 2020-strategien tager samarbejdet hånd om udfordringerne inden for innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse.

Projektleder Christina Myrdal siger: “Vi har brug for at få erfaringer med at bygge bæredygtigt. Projektet er primært et kompetenceløft, så vi bliver klogere, når vi skal bygge eller renovere. Derfor arbejder vi med en blanding af cases og kompetenceudveksling.