ITEA 3 Call 6 – EUREKA Cluster call on software innovation

ITEA 3 er et program, der guider software innovationsideer frem til en ansøgning, hvor der sker en løbende evaluering. Derved sikres det nødvendige innovationsniveau før en eventuel ansøgning. ITEA-organisationen faciliterer forløbet.

Der kan opnås støtte til forskningsprojekter og/eller software innovation, der er industridrevet og med en klar forretningsorientering inden for følgende områder:

  • Safety and security
  • Smart cities
  • Smart communities
  • Smart engineering
  • Smart health
  • Smart industry
  • Smart mobility

ITEA3 giver adgang til en række af de store internationale software industrifirmaer.

Forventet mål

Det færdige projekt skal have en påvirkning på forretning, markedet eller samfundet. Der kan leveres hele eller dele af en demonstration af et færdigt system, en delmængde af et system, Et åben source bibliotek eller samling af standarder i en design guide line.

Målgruppe

Store industrivirksomheder og SMV’er.

Krav
  • Minimum 2 deltagere fra 2 lande fra store industrier og SMV’er.
  • Kan suppleres med forskningsinstitutioner, universiteter eller andre organisationer.
Budget

Op til 2,25 mio. Kr. €300.000 til den enkelt virksomhed.

Er der to eller flere danske partnere, kan der samlet set gives op til €500.000 til de danske partnere. Medfinansiering kan være i form af timer. Det samlede tilskud afhænger af projektets samlede budget samt finansieringen til den udenlandske partner. Virksomheder kan medfinansiere til en timepris på 750 kr., hvis man lever op til reglerne om de minimis. Hvis virksomheden ikke kan gå under de minimis reglerne, afregner man medfinansiering med faktisk timeløn.

Støtteprocent

Støtteprocenter: SMV’er op til 75%, store virksomheder op til 65%, universiteter og hospitaler op til 90%, GTS’er op til 60%.

Et succes fee på 1,5% af kontraktsummen skal betales til ITEA organisationen.

Forløb

Der afgives et projekt udkast (PO = 1.fase) der evalueres af ITEA3. Hvis godkendt laves et endeligt projektforslag (PFP = 2. fase), og hvis det får ITEA3 anbefaling, indgives ansøgningen i Danmark som en co-funded ansøgning til Innovationsfonden.

Deadlines

1. fase:  10 november 2020
2. fase: 15 februar 2021

Der afholdes projektforberedelsesdage 7.-11. september 2020 for partner- og konsortiedannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om ITEA, 3 så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.