Virksomheder – der arbejder med Kunstig Intelligens

EUREKA AI call 2021.

Der kan opnås støtte til projekter der udvikler eller innovation af kunstig intelligens projekter der er industri drevet og med en klar forretnings orientering inden for følgende områder:

Eksempler på områder er Nye AI evner, AI til landbrug, Circulær økonomi, klima overvågning, Cybersikkerhed, sundhed, Elektroniske komponenter og systemer, IKT og applikationer, Industri 4.0, low carbon capture, fremstilling, sikkerhed, transport og smart mobilitet, Smart cities, Software innovation, smart engineering.

Eureka giver adgang til en række af de store internationale software industri firmaer.

Målgruppe

Store Industrivirksomheder og SMV’er.

Krav

Minimum 2 deltagere fra 2 lande fra store industrier og SMV’er. Kan suppleres med forskningsinstitutioner, universiteter eller andre organisationer.

Budget og støtte

Op til 2,25 Mill. Kr. €300.000 til den enkelt virksomhed.

Er der to eller flere danske partnere, kan der samlet set gives op til €500.000 til de danske partnere. Medfinansiering kan være i form af timer. Det samlede tilskud afhænger af projektets samlede budget samt finansieringen til den udenlandske partner. Virksomheder kan medfinansiere til en timepris på 750 kr., hvis man lever op til reglerne om de minimis. Hvis virksomheden ikke kan gå under de minimis reglerne, afregner man medfinansiering med faktisk timeløn.

Støtteprocenter: SMV’er op til 75%, store virksomheder op til 65%, universiteter og hospitaler op til 90%, GTS’er op til 60%.

Et succes fee på 1,5% af kontraktsummen skal betales til ITEA organisationen.

Ansøgningsfrist

28. juni 2021 - Der afholdes projekt forberedelses dage i april 2021 for partner og konsortiedannelse.

Om puljen

Eureka AI er et program der guider software innovations ideer frem til en ansøgning, hvor der sker en løbende evaluering, så projektet sikres den nødvendige innovations højde, og så der ikke bruges unødig tid på at skrive ansøgningen. ITEA-organisationen faciliterer forløbet.

Forløb

Der skal søges med mindst 1 international partner. Der afgives et projekt udkast (PO = 1.fase) der evalueres af ITEA3. Hvis godkendt laves et endeligt projektforslag (PFP = 2. fase), og hvis det får ITEA3 anbefaling, indgives ansøgningen i Danmark som en co-funded ansøgning til Innovationsfonden.

Forventet mål

Det færdige projekt skal have en påvirkning på forretning, markedet eller samfundet. Der kan leveres hele eller dele af en demonstration af et færdigt system, en delmængde af et system, Et åben source bibliotek eller samling af standarder i en design guide line.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Eureka AI Call, så tøv ikke med at kontakte os:

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk