EU-DK Support

Image

EU-DK Support er et landsdækkende netværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det består af 35 offentlige aktører, som offentlige myndigheder, universiteter og erhvervsfremmeaktører, der tilbyder gratis rådgivning om en række EU-programmer og om processen fra projektidé til gennemførelse af projektet. Formålet er at understøtte Danmarks deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling.

Som medlem af netværket arbejder NordDanmarks EU-kontor – i samarbejde med netværkets øvrige medlemmer – for at øge det danske hjemtag fra EU-programmerne:

  • Horizon 2020
  • COSME
  • Interreg
  • Creative Europe
  • ERASMUS+
  • Connecting Europe Facility

Rådgivningen tilbydes alle lige fra små og store virksomheder til offentlige aktører og interesseorganisationer samt viden- og forskningsinstitutioner.

Netværket arbejder bl.a. med:
  • Vidensdeling og erfaringsudveksling
  • At styrke netværk for alle landets EU-rådgivere f.eks. via uddannelse, sparring og networking
  • At være proaktive, når det gælder koordinering af virksomhedsindsatser på tværs af regioner
  • At koordinere indsatser omkring partnersøgninger til EU-programmer

Du kan læse mere om EU-DK Support her.

Vil du vide mere?
Kontakt BENJAMIN HOLST

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

 /benjaminholst
 +45 2480 6289
 bho@ndeu.dk