ERRIN

Image

NordDanmarks EU-Kontor er medlem af ERRIN – et netværk baseret i Bruxelles, der arbejder for at fremme research og innovation i EU’s regioner og for at understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner, private virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Målet er et konkurrencedygtigt Europa og intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst.

Mere end 130 regionale organisationer fra 24 europæiske lande udgør netværkets medlemmer, der især består af regioner, universiteter, forskningsinstitutioner, handelskamre og klynger. ERRIN er inddelt i 13 tematiske arbejdsgrupper, eks. for:

  • Sundhed, Energi og Klima
  • IKT
  • Innovation og investeringer
  • Turisme
  • Bioøkonomi
  • Transport

Fra NordDanmarks EU-kontor i Bruxelles deltager vi løbende i arbejdsgruppemøder, hvor ERRIN-medlemmerne deler viden om EU-finansiering, projektidéer og best practices, og hvor nye kontakter og samarbejder skabes og styrkes. Et andet aspekt af netværket er at påvirke politikere og embedsmænd i EU-kommissionen, når fremtidens politikker og støtteprogrammer udvikles. Arbejdsgrupperne udarbejder fælles holdningsdokumenter, og centrale kommissionsmedlemmer deltager ofte ved møderne og deler seneste nyt fra Kommissionen.

Læs mere om ERRIN-netværket her.

Vil du vide mere?

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk