Erasmus+: Ekspertisepartnerskaber – erhvervsekspertisecentre

Dette tiltag støtter den gradvise oprettelse og udvikling af internationale samarbejdsnetværk mellem erhvervsekspertisecentre, som skaber færdighedsøkosystemer, som bidrager til innovation, regional udvikling og social inklusion. Erhvervsekspertisecentre er aktive på to niveauer:

  1. På nationalt niveau, hvor de involverer et bredt spektrum af lokale interessenter og skaber færdighedsøkosystemer, som bidrager til lokal innovation, regional udvikling og social inklusion, samtidig med at de samarbejder med erhvervsekspertisecentre i andre lande gennem internationale samarbejdsnetværk
  2. På internationalt niveau, hvor de samler erhvervsekspertisecentre, der har en fælles interesse i specifikke sektorer eller industrielle økosystemer, innovative tilgange til håndtering af samfundsmæssige udfordringer, eller innovative tilgange til at øge de eksisterende erhvervsekspertisecentres rækkevidde, kvalitet og effektivitet.

Netværkene vil samle eksisterende erhvervsekspertisecentre i forskellige lande eller udvikle modellen for erhvervsekspertise ved at skabe kontakt mellem partnere fra forskellige lande, som ønsker at udvikle erhvervsekspertise i deres lokale kontekst gennem internationalt samarbejde. De kan f.eks. bidrage til leveringsfasen af det nye europæiske Bauhaus-initiativ ved at samarbejde med de lokalsamfund, der er involveret i de lokale omstillinger, der støttes af initiativet.

Ansøgningsfrist:

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 7. september kl. 17.00.

Om erhvervsekspertisecentre:

Initiativet vedrørende erhvervsekspertisecentre støtter en bottom up-tilgang til erhvervsekspertise, som inddrager et bredt spektrum af lokale interessenter. Det sætter erhvervsuddannelsesinstitutioner i stand til hurtigt at tilpasse udbuddet af færdigheder til skiftende økonomiske og sociale behov, herunder den digitale og grønne omstilling. Erhvervsekspertisecentre arbejder i en given lokal sammenhæng, hvor de understøtter færdighedsøkosystemer, som bidrager til innovation, regional udvikling og social inklusion, samtidig med at de samarbejder med erhvervsekspertisecentre i andre lande gennem internationale samarbejdsnetværk.

De tilbyder grunduddannelse til unge og videreuddannelse og omskoling af voksne gennem fleksible og aktuelle uddannelsestilbud, der opfylder behovene på et dynamisk arbejdsmarked, og som har fokus på den grønne og den digitale omstilling. De fungerer som katalysatorer for lokal erhvervsinnovation ved at samarbejde tæt med virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsekspertise sikrer færdigheder og kompetencer af høj kvalitet, som fører til kvalitetsbeskæftigelse og jobmuligheder, der kan opfylde en innovativ, inkluderende og bæredygtig økonomis behov.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt EU-konsulent Jacob Munch på jmj@ndeu.dk eller +32 479 96 09 68.