dacob

Image

Danish Local Regional and Research Co-Op Brussels (dacob) er et samarbejde mellem danske universiteters, regioners og kommuners repræsentationer i Bruxelles. NordDanmarks EU-kontor er med i netværket sammen med Aalborg Universitet i Bruxelles og de øvrige regionale EU-kontorer, Central Denmark EU OfficeDet Syddanske EU-Kontor og Greater Copenhagen EU Office.

Medlemmer af DACOB:
  • NordDanmarks EU-kontor
  • Central Denmark EU Office
  • Det Syddanske EU-Kontor
  • Greater Copenhagen EU Office
  • Aalborg Universitet i Bruxelles

DACOB har eksisteret siden 2014

Dacob-samarbejdet danner grundlag for dialog mellem de danske EU-kontorer om fælles aktiviteter og udfordringer. Vi deler viden og erfaringer og går sammen om at sikre dansk indflydelse inden for projektudvikling og interessevaretagelse på vegne af danske regionale aktører.

Formålet med samarbejdet er at optimere det danske hjemtag af EU-midler og dansk deltagelse i EU-projekter. Netværkets medlemmer mødes løbende i en række tematiske arbejdsgrupper:

  • Grøn Vækst – Bæredygtighed, ressourceeffektivitet og klimaudfordringerne
  • Sund Vækst – Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Kvalificeret Vækst – Samarbejde mellem EU-kontorernes repræsentanter på områderne kvalificeret arbejdskraft og uddannelse
  • Erhvervsgruppen – Samarbejde på erhvervsområdet
  • Kulturgruppen – Samarbejde mellem EU-kontorernes repræsentanter på kulturområdet.

Du kan læse mere om dacob her.

Vil du vide mere?

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk