CERV: Beskyttelse og promovering af barnets rettigheder

Denne indkaldelse er til projekter, der skal bidrage til gennemførelsen af ​​det første tematiske område af EU-strategien om rettighederne til barnets rettigheder – Deltagelse i politik og demokrat: Et EU, der giver børn mulighed for at være aktive borgere og medlemmer af demokratiske samfund. Denne prioritet sigter mod gensidigt at forstærke indsatsen på europæisk plan, varetaget af kommissionen og de indsatser, der sker i EU-medlemsstaterne. Indkaldelsen har til formål styrke bæredygtigheden og virkningen af ​​mekanismer for børns deltagelse (eksisterende eller nye på lokalt og nationalt plan i beslutningsprocesser.

Derfor er det i denne indkaldelse afgørende med stærk involvering af lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder, da det bidrager til resultaternes bæredygtighed og sikrer mere systemiske ændringer. Dette kan opnås ved at afsætte tilstrækkelige ressourcer til nye og eksisterende mekanismer for børns deltagelse gennem uddannelse om medborgerskab, lighed og deltagelse i demokratiske processer i skolerne, uddannelse af voksne om voksne om, hvordan man kan indgå i diskussioner med børn på en meningsfuld måde og oplysnings- og træningsaktiviteter for børn.

Skoler er et naturligt miljø, hvor børn kan træne og opdrage deltagende aktiviteter sammen med deres jævnaldrende og opleve virkningen af ​​deres engagement i deres dagligdag. Der er allerede et væld af gode praksisser på oprettelse af skolerådgivninger, råd eller nationale skoleelevråd. Derfor er denne opfordring også rettet mod skoler til at støtte deres indsats for at skabe et trygt, nærværende og meningsfyldt miljø og inddrage børn i skolens dagligdag og beslutningstagning.

Projekter, der kan modtage støtte

I denne indkaldelse kan mans søge om funding til projekter, der involverer:

  • Etablering af langsigtede og bæredygtige programmer og mekanismer for børns deltagelse på lokalt og nationalt niveau, herunder i skoler
  • Støtte og udvidelse af det operationelle omfang af allerede eksisterende mekanismer for børns deltagelse med det formål at integrere dem i det bredere beslutningsprocesser og demokratiske systemer på lokalt og nationalt plan
  • Gensidig læring, uddannelsesaktiviteter, udveksling af god praksis, samarbejde, herunder identifikation af god praksis
  • Kapacitetsopbygning og uddannelsesaktiviteter for nationale, regionale og lokale myndigheder
  • Trænings- og oplysningsaktiviteter for børn og voksne om retten til atblive hørt og om børns deltagelse
Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist på projektet den 18. maj 2022.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt EU-konsulent Jacob Munch på jmj@ndeu.dk eller +32 479 96 09 68.