AllonI3

AllonI3 er finansieret via EU-Kommissionens i3 (interregional innovation investments) indsats, der bl.a. skal hjælpe med at danne partnerskaber imellem områder og lande, der ikke normalt har hinanden som fokusområder og ryste posen for, hvordan man tænker investeringer og partnerskaber på tværs af landegrænser. I projektet samarbejder NordDanmarks EU-Kontor med partnere i Portugal, Sicilien, Bulgarien, Grækenland, Cypern og Norge.

Projektet har til formål at opbygge alliancer og projekter imellem partnerskabslandene inden for de respektive regioners Smart Specialisation Strategier (S3) – Dvs. de områder, hvor den enkelte region vurderer, der er de største kompetencer eller største udviklingspotentiale til stede. For Nordjyllands vedkommende er der i projektet fokus på digitalisering i produktionsvirksomheder, grøn omstilling og Turisme.

Regionerne i projektet er udvalgt således at der er tre ”niveauer” af regioner – ”developed regions”, ”transition regions” og ”less developed regions”. Målet er at innovationshøjden skal øges på tværs af alle regioner, men særligt i de lavtudviklede regioner, gennem samarbejde mellem de involverede partnere. Nordjylland anses i denne sammenhæng for at være en højtudviklet region og vil sammen med Norge skulle komme med gode eksempler på, hvordan gode samarbejdskonstellationer kan bringes i spil. Her er der i særdeleshed blevet udvist stor interesse for det, vi kalder ”den nordjyske model”.

Projektet sikrer, at der er tid og ressourcer til afsøgning af mulige investeringer, lokalisering af samarbejdspartnere, kald, opbygning af konsortier og koordinering af ansøgninger indenfor netop de områder, der er allervigtigst for vores region.

NDEU deltager som partner i projektet, hvor opgaven består i at bidrage til at øge innovationshøjden i de andre deltagende regioner, samt via vores netværk (Enterprise Europe Network, European Digital Innovation Hub, European Cluster Collaboration Platform, etc.) facilitere samarbejde på tværs af de deltagende regioner, dels gennem projektsamarbejder og dels gennem forretningsaftaler med virksomheder.

PROJEKTFORLØB:

Oktober 2023- September 2025

BELØB:

11,3 mio. EUR

PARTNERE:

NordDanmarks EU-Kontor

ImageImage

Vil du vide mere?

STEFFEN HELLEDIE
INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKONSULENT

 /steffenhelledie
 +45 6188 0059
 sth@ndeu.dk

MARIA SOFIE JUHL
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /mariasofiejuhl
 +45 6188 0018
 msj@ndeu.dk