Vejledning gav startup en god opstart

Biogenity
Da startuppen Biogenity blev en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, var der grund til begejstring. Nu kunne virksomheden for alvor sætte fart på ambitionerne. Mødet med EU’s krav fik dog hurtigt Biogenity til at sande, at de havde brug for hjælp.
“Vi ville gerne sikre, at projektet kom godt fra start. Som forsker kan man godt være på bar bund, når man møder de juridiske formuleringer fra EU. Derfor havde vi brug for en ekspert, der kunne hjælpe os med at forstå, hvad der er op og ned,” forklarer CEO for Biogenity Kenneth Kastaniegaard og fortsætter: “Vi var bl.a. i tvivl om, hvor meget EU ville finansiere af vores projekt, og hvordan vi skulle forstå lønsatserne.”

Hjælpende hænder

I jagten på klarhed rakte Biogenity ud efter Nord-Danmarks EU-Kontor. “Som startup er det vigtigt at have tryghed i hele processen. I dette tilfælde blev ansøgningen koordineret fra Belgien. Den indledende vejledning handlede derfor mest om, hvad de skulle være opmærksomme på i samarbejdet med de andre partnere, eksempelvis som at få defineret en klar og tydelig rolle i projektet og at få lavet et realistisk budget. Da ansøgningen blev godkendt, kunne jeg vejlede dem i forhold til de processer, der efterfølgende igangsættes, bl.a. i forhold til projektets kontrakt med kommissionen, og hvad Biogenity forpligtede sig til. Alt i alt har det ført til, at Biogenity har fået en god opstart på deres projekt, hvor de er godt klædt på til at levere de resultater, de har lovet,” fortæller Fundraising Manager Anne-Luise Skov Jensen.

Et stærkt parløb

Kontakten til NordDanmarks EU-Kontor betød også opstarten af andre aktiviteter. “Vi ville gerne have overblik over potentielle kunder og samarbejdspartnere i Sverige og Norge. Her var det en kæmpe fordel, at vi kunne trække på kontakterne hos NordDanmarks EU-Kontor. De hjalp os med at gennemføre en markedsafdækning i de to lande - en research, som vi ikke selv har ressourcer eller viden til at sætte i gang på egen hånd,” forklarer Kenneth Kastaniegaard.

Rådgivning til forskel

For Kenneth Kastaniegaard har det været afgørende at få vejledning fra NordDanmarks EU-Kontor: “Det er essentielt med rådgivning. Skulle vi lave alt fodarbejdet selv, var vi ikke nået i mål så hurtigt. Derfor vil vi også fremadrettet have hjælp, når vi skal finde funding til de projekter, vi har i pipeline.”

Image

“Det er essentielt med rådgivning. Skulle vi lave alt fodarbejdet selv, var vi ikke nået i mål så hurtigt.”

- Kenneth Kastaniegaard, Biogenity