Kort og godt om

NordDanmarks EU-Kontor

NordDanmarks EU-Kontor er en selvstændig forening. Medlemmerne tæller de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, UCN, AAU og Sermersooq Kommune. For at det hele kan hænge sammen, betaler alle medlemmer et kontingent. Derudover finansierer EU-Kommissionen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tre større, virksomhedsrettede initiativer.

Kerneopgaven i tal

Vores kerneopgave er naturligvis at samarbejde med nordjyske aktører om at finde en genvej til EU-midler. Fra 2017-2019 hjemtog vi godt 147 mio. kr. til udviklingsprojekter hovedsageligt inden for det grønne område, digitalisering og sundhedsinnovation. Gennem det danske Enterprise Europe Network, som vi er koordinator for, har vi faciliteret bl.a. underleverandører, distributører og projektpartnere på tværs af landegrænser. Arbejdet har resulteret i 37 mio. kr. i øget omsætning og 43 nye arbejdspladser. Til sammenligning har EU-Kontoret sammenlagt modtaget 23 mio. kr. i tilskud fra Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og EU-Kommissionen.

Fremtiden er nordjysk

EU’s støtteprogrammer gælder for en 7-årig periode. Snart afslutter vi den nuværende for at træde ind i den næste fra 2021. De kommende EU-programmer har afsat 1.000 mia. kr. til udviklingsprojekter i virksomheder, til forskning og til offentlig innovation. Vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer!

Nogle programmer, der er aktuelle i nordjysk perspektiv, som vi især vil have i kikkerten, er Horizon Europe (forskning og teknologiudvikling), ERASMUS+ (kvalificeret arbejdskraft), InterReg (offentlig innovation), Internal Market Program (vækst i virksomheder), LIFE-programmet (klima og miljø) og Digital Europe (digital teknologi). En af vejene til EU-midlerne er vores virksomhedsprogram SIP (Strategisk Investerings Program), som bygger bro mellem nordjyske virksomheder og europæiske støttemuligheder. Vi kører indsatsen sammen med Erhvervshus Nordjylland, AAU og UCN og i tæt samspil med de kommunale erhvervskontorer og klynger. De leverer “leads” som basis for det videre arbejde med det, vi er her for: hjemtag af EU-midler.

Image