Dansk Kyst- og Naturturisme

En redningskrans fik projektet i mål
I starten af januar 2019 var Dansk Kyst- og Naturturisme godt i gang med at afrapportere et stort socialfondsprojekt. Gode råd blev dyre, da deres kernemedarbejder på opgaven pludselig blev langtidssygemeldt. Med en deadline i slutningen af februar måtte tiden ikke spildes. Derfor tog de kontakt til Nord-Danmarks EU-Kontor, der hurtigt sendte en livline til kontoret i Aabybro.
“Vi sad i en prekær situation og havde brug for kyndige hænder,” fortæller projektleder hos Dansk Kyst- og Naturturisme Alice Bank Danielsen. “Vi valgte at trække på NordDanmarks EU-Kontors ekspertise, fordi vi kunne hyre dem ind på konsulentbasis. Vi kunne have ansat en revisor, men der ville mangle en specifik viden om socialfondsprojekter.”

Konsulenttimer gjorde udslaget

Den viden sad projektkonsulent Aija Konisevska Azadi inde med. “På NordDanmarks EU-Kontor er vi vant til at forholde os til komplekse dokumenter og juridisk sprog,” uddyber Aija Konisevska Azadi. Hun fik adgang til Dansk Kyst- og Naturturismes system og en plads på deres kontor. Fluks gik hun i gang med at indhente oplysninger, regne og strukturere.

Det store overblik

Det ekstra sæt hænder gjorde, at afrapporteringen blev afsluttet inden den korte deadline. “At de fra NordDanmarks EU-Kontors side kan træde ind og udfylde et hul med den ekspertise, det er virkelig godt,” siger en lettet Alice Bank Danielsen.

Derfor er det heller ikke sidste gang, Dansk Kyst- og Naturturisme kommer til at bruge Aija som en fagekspertise på sidelinjen. “Vi planlægger at bruge Aija i forbindelse med vores slutrapportering. Vi kan godt blive lidt fagblinde, når vi sidder med tal og materiale hele tiden. Det rart, når nogen udefra kan træde et skridt tilbage og sikre det store overblik,” smiler Alice Bank Danielsen.

Image

“At de fra NordDanmarks EU-Kontors side kan træde ind og udfylde et hul med den ekspertise, det er virkelig godt.”

- Alice Bank Danielsen, Dansk Kyst- og Naturturisme