Fik liste over underleverandører

Fasetech havde brug for hjælp. Primært til at finde samarbejdspartnere, der kunne levere stålkonstruktionerne til de flysimulatorer, som Fasetech producerer. Men virksomheden, der er startet op af to personer, ville også gerne lære noget om, hvordan man ekspanderer hurtigt, skaffer kapital og hyrer folk. Derfor deltog de i Israeli Start-up work-shop, arrangeret af NordDanmarks EU-kontor, UCN Innovation og AAU Innovation. Udover god indsigt i forretningsudvikling, der kan bruges i den fremtidige udvikling af Fasetech, fik virksomheden også kontakt til 15 mulige samarbejdspartnere.

– EU-kontoret søgte leverandører for os gennem Enterprise Europe Network – og efter kort tid fik vi en række henvendelser, der kunne opfylde de specifikke krav til tolerance og kvalitet, som vi har brug for. Det hele foregik meget hurtig og effektivt, fortæller Steffen Hansen, medejer af Fasetech.

Image

Image

Pandemier kræver bedre forberedelse

EU var ikke forberedt på en pandemi, da Covid-19 rullede ind over kontinentet. Inden for sundhedssektoren opstod hurtigt flaskehalse, og det stod klart, at behovet for lokale løsninger og øget samarbejde på europæisk plan var presserende.

Projektet SUSTAIN blev på baggrund heraf etableret med henblik på at identificere, hvor man kan sætte ind med løsninger, der styrker lokalt og regionalt samarbejde på sundhedsområdet. En rapport er blevet udarbejdet til EU-Kommissionen, og den har fokus på, hvad man med fordel kan gøre for at være bedre forberedt ved en fremtidig pandemi. Rapporten peger på en række indsatser, der bliver til projektudbud, som de nordjyske deltagere får mulighed for at byde ind på.

NordDanmarks EU-kontor hjalp Idéklinikken og Danish Life Science Cluster til at blive en del af konsortiet - som også omfatter partnere fra Spanien, Frankrig og Sverige - og har efterfølgende bidraget med støtte i projektprocessen.


Speed-dating om hav-plast

80 deltagere mødtes til 100 matchmaking møder for at finde samarbejdsmuligheder. Emnet var opsamling og genanvendelse af plastaffald fra hav og floder, og arrangementet fandt sted i cyberspace.

Organisationen Ocean Plastic Forum afviklede i december 2021 for anden gang en online konference om hav-plast, og denne gang deltog 30 indiske + 30 danske + 20 virksomheder fra 10 andre lande med spidskompetencer inden for maritimt plastaffald. NordDanmarks EU-kontor, som har formandsskabet for Enterprise Europe Networks maritime sektorgruppe, stod for den omfattende koordinering.

– EU-kontoret har det nødvendige værktøj og kompetencen til at afvikle sådan en konference med store logistiske udfordringer - og så har de det netværk inden for det maritime område, som skal til for at finde og identificere relevante deltagere, fortæller Peter Blach, projektchef hos Ocean Plastic Forum.

Image

Image

Innovations workshop

Israelerne er gode til at skabe gazeller og unicorns: startup virksomheder, der vokser hurtigt. Kan vi lære af det i Danmark? Ja. Og det skete blandt andet på to workshops i 2021, arrangeret af NordDanmarks EU-kontor, UCN Innovation og AAU Innovation. 20 nordjyske startup-virksomheder var inviteret til 2-dages seminarer, hvor konsulenter fra Innovation Centre Denmark Tel Aviv præsenterede værktøjer og tilgange til innovativ udvikling.

– Vi sætter stor pris på samarbejdet med NDEU. Ved at gå sammen med dem og AAU formår vi at skabe synergi og give vores nordjyske start-ups adgang til en bred vifte af redskaber til udvikling af deres virksomheder, fortæller Anni Stavnskær Pedersen, chefkonsulent hos UCN.


Thy kom i finalen som
bæredygtigt turistområde

I 2021 fik man i EU øjnene op for Thy som et turistområde, der kan noget særligt. Egnen blev udvalgt som en af tre kandidater i dysten om at blive årets bæredygtige turistdestination i Europa.

Det var NordDanmarks EU-kontor, som opfordrede Thisted Kommune til at søge om prisen.

– Vi har haft et samarbejde med Thy igennem mange år, og vi kan se, hvor meget området gør for at indrette sig bæredygtigt og skabe turisme på den baggrund. Da muligheden for at indstille sig til prisen opstod, opfordrede vi derfor Thisted Kommune til at gøre det og hjalp dem med ansøgningen, fortæller Aija Azadi, projektleder hos NordDanmarks EU-kontor.

Ansøgningen bragte Thy ind som en af tre nominerede - ud af 43 områder i 18 lande. Indsatsen rakte dog ikke helt til en førsteplads, men den har hjulpet Thy til større synlighed i europæisk sammenhæng.

Image

Image

Ligestilling er på EU’s dagsorden

Mere ligestilling og flere muligheder for mænd og kvinder er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Derfor skal man have en ligestillingsplan, hvis man ønsker at deltage i et Horizon Europe projekt og er en offentlig enhed. Det har EU-Kommissionen besluttet med ikrafttræden den 1. januar 2022. Ligestillingsplanen er et dynamisk og strategisk dokument, der beskriver, hvordan man vil arbejde for at fremme ligestilling i sin organisation.

For at klæde offentlige organisationer på til at honorere kravet om en ligestillingsplan og det indhold, den skal have, har NordDanmarks EU-Kontor i samarbejde med andre EU-kontorer – i regi af Dacob samarbejdet – og Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholdt to online workshops i 2021 for kommuner, hvor man har gennemgået EU’s krav og sat dem ind i en dansk kontekst.

– Vi vil gerne bidrage til, at flere kommuner deltager i Horizon-programmer. Derfor ønsker vi at hjælpe kommunerne til at kvalificere sig også på et område som ligestilling, fortæller Cecilie Lindstrøm, EU-konsulent hos NordDanmarks EU-kontor.


Agendaen er grøn i EU

Green Deal er en af EU-Kommissionens nye vækststrategier, der trådte i kraft i 2021. Green Deal har fokus på tiltag, der får grøn omstilling og økonomisk vækst i Europa til at gå hånd i hånd. Programmet har afsat 7.500 mia kr. til i de kommende 10 år at støtte tiltag, der fremmer bæredygtig vækst.

Nordjylland har en række styrkepositioner, der gør det oplagt for virksomheder og institutioner i regionen at forme projekter, som kan hente medfinansiering i Green Deal-
programmet. Derfor har EU-kontoret i samarbejde med erhvervshuse og erhvervsklynger i 2021 holdt en række oplæg for virksomheder og kommuner, hvor Green Deal er blevet præsenteret. Fokus har været på, hvilke muligheder programmet rummer, og hvilke forudsætninger, der skal til for at opnå støtte.

Green Deal-programmet forventes også at kunne supportere power-to-x projekter og Nordjyllands erhvervsfyrtårn-projekt CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage), som blev etableret i 2022.

Image