UNGE FÅR ADGANGSBILLET TIL AT LÆRE I ANDRE EU-LANDE


En række uddannelsessteder i Nordjylland er i 2021 blevet akkrediteret til at modtage midler fra Erasmus+ programmet. Det betyder, at lærere, elever, pædagoger og studerende får nemmere adgang til at samarbejde med partnere i andre EU-lande.

I Holbergs komedie blev Rasmus Bjerg til Erasmus Montanus efter at have studeret uden for hjemstavnen. Men i modsætning til Holbergs figur, der blev så fin på den, at han lagde sig ud med alt og alle, er EU-programmet Erasmus+ møntet på, at deltagerne lærer hinandens kulturer at kende og derigennem styrker læring og samarbejde på tværs af landegrænser. Programmet er opkaldt efter den nederlandske humanist fra 1400-tallet Erasmus af Rotterdam og er blevet nærværende for tusindevis af nordjyder – ikke mindst i 2021, hvor en række grundskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og kommuner er blevet akkrediteret til at modtage midler fra programmet.

– Akkrediteringen er en blåstempling af vores internationaliserings-strategi, og den betyder, at det bliver meget nemmere for os fremover at sende elever afsted på uddannelsesforløb i udlandet, fortæller Mia Sannemand Borg, Udviklingschef hos EUC Nordvest.

Akkrediteringen, som man søger om, er en forhåndsgodkendelse af uddannelsesinstitutionens kapacitet til at gennemføre uddannelsesforløb med samarbejdspartnere i andre lande - og den er en adgangsbillet til at modtage de midler, der skal til for at finansiere rejseomkostninger og ophold.

På EUC Nordvest har man allerede en række forløb i støbeskeen for 2022. EUD-elever skal til Amsterdam og samarbejde med start-ups, der har fokus på digitalisering og bæredygtighedsløsninger. Elever fra Nordic Food College skal til Færøerne og lære af madkulturen der. Og HHX-elever skal til Spanien på sprogudviklingsophold.

Børn og Unge, Aalborg Kommune har i 2021 opnået konsortieakkreditering. Det betyder, alle Aalborg Kommunes 52 skoler og 155 daginstitutioner har adgang til at søge Erasmus+ midler.

– Som landets 3. største kommune kigger mange på, hvordan vi griber tingene an, og vi oplever en forpligtelse til at tænke internationalt. Det er vigtigt, at vores elever som led i deres dannelsesforløb lærer at forstå andre landes kulturer og blive bevidste om egne værdier, og her hjælper Erasmus+ programmets muligheder os, fortæller Ann Katrine Rannestad, Skolekonsulent i Aalborg Kommune.

Siden august har mere end 100 lærere og elever fra kommunens skoler været afsted på læringsophold i andre EU-lande.

EU-kontoret har været en kritisk ven

Udover Børn og Unge, Aalborg Kommune, er 17 grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler i Nordjylland blevet akkrediteret i 2021, og et større millionbeløb er herigennem blevet kanaliseret til nordjyske uddannelsesinstitutioner. NordDanmarks EU-kontor har bistået med vejledning og sparring i forbindelse med ansøgningerne om akkreditering.

– EU-kontoret har været en kritisk ven, som har hjulpet os meget undervejs. De kender de politiske prioriteringer i EU, de kan oversætte EU-systemets lingo til os, og de er vores brobygger til netværk i EU, fortæller Ann Katrine.

Image