LØGSTØR VIL SKABE UNIKKE
BUTIKS-OPLEVELSER


Som mange andre mindre provinsbyer er Løgstør truet af affolkning og butiksdød. Men en gruppe borgere arbejder ihærdigt på at vende billedet. Et af tiltagene går ud på at skabe unikke oplevelser i detailhandlen. Og nu har initiativet modtaget penge fra en EU-pulje til at gennemføre et forprojekt.

– Vi skal have flere detailbutikker, mere liv og i sidste ende større bosætning i Løgstør. I dag trækker vi mange turister til havnen og fjorden, men vi skal også have dem til at gå op i hovedgaden og besøge butikkerne, sådan at vi kan bevare et godt handelsliv i byen, fortæller Leif Christensen.

Sammen med en række andre ildsjæle har han som bestyrelsesmedlem i det private selskab Løgstør Handler ApS gennem en årrække arbejdet med at udvikle byen, og det har blandt andet ført til etableringen af et stort idræts- og kulturcenter samt Danmarks mest moderne ridecenter. Nu er det detailhandelen, som skal have en hånd – og det er ikke tilfældigt.

Butikkerne skal tilbyde særlige oplevelser

– Nethandlen giver de fysiske butikker en række udfordringer. Butikkerne er derfor nødt til at tilbyde noget andet og mere end det, man kan få på nettet. Det kan være en særlig oplevelse i form af god og personlig betjening – men det kan også gå ud på, at man fremstiller noget i butikken, hvor kunderne kan overvære processen eller få produceret et personligt og skræddersyet produkt, fortæller han.

Der er allerede konkrete ideer til, hvordan man kan skabe flere oplevelser i detailhandlen, men der er brug for en mere systematisk tilgang til problemet.

– Hvis vi kendte facit, så havde vi gennemført processen. Men vi har brug for inspiration og andre kompetencer, end dem vi selv kan komme op med. Derfor er det en stor gevinst, at vi i dette projekt har etableret et samarbejde med den svenske by Steneby i Dalsland, som har erfaringer med en proces, som ligner vores, og UCN, der har kompetencer inden for turisme-forskning.

EU-kontoret hjalp ikke kun i kontortiden

Initiativtagerne til projektet tog kontakt til NordDanmarks EU-kontor for at få sparring. EU-kontoret kunne se, at der var gode muligheder for at få midler til projektet fra ØKS-puljen, og fandt relevante partnere til at indgå i konsortiet.

– NordDanmarks EU-kontor har været en stor hjælp for os. De har guidet os og haft det nødvendige netværk til at finde partnere. Og så har de stået til rådighed med hjælp og vejledning også uden for kontortid, hvor vi frivillige har brug for det. Initiativgruppen bag projektet i Løgstør er alle frivillige og arbejder ulønnet, fortæller Leif Christensen.

FORMÅL
Projektets hovedmål er at indsamle viden om udfordringer og muligheder inden for krydsfeltet detailhandel, iværksætteri og innovation samt udvikle en sammenhængende detailhandelsstrategi 2.0 for Løgstør og den svenske by Steneby. Et vigtigt led i projektet er desuden at indtænke, hvordan bæredygtighed og grøn omstilling kan være en del af detailhandelsstrukturen.

Forventningen er, at projektet følges op af et større projekt.

PROGRAM
Interreg ØKS

BELØB
372.000 DKK

PROJEKTFORLØB
Januar 2022 til oktober 2022

PARTNERE
Løgstør Handler Aps (Danmark), Limfjordsmuseet (Danmark), UCN (Danmark), Møteplats Steneby, Dals-land (Sverige).