AGENDAEN ER GRØN I EU

Green Deal er en af EU-Kommissionens nye vækststrategier, der trådte i kraft i 2021. Green Deal har fokus på tiltag, der får grøn omstilling og økonomisk vækst i Europa til at gå hånd i hånd. Programmet har afsat 7.500 mia kr. til i de kommende 10 år at støtte tiltag, der fremmer bæredygtig vækst.

Nordjylland har en række styrkepositioner, der gør det oplagt for virksomheder og institutioner i regionen at forme projekter, som kan hente medfinansiering i Green Deal-
programmet. Derfor har EU-kontoret i samarbejde med erhvervshuse og erhvervsklynger i 2021 holdt en række oplæg for virksomheder og kommuner, hvor Green Deal er blevet præsenteret. Fokus har været på, hvilke muligheder programmet rummer, og hvilke forudsætninger, der skal til for at opnå støtte.

Green Deal-programmet forventes også at kunne supportere power-to-x projekter og Nordjyllands erhvervsfyrtårn-projekt CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage), som blev etableret i 2022.