Unge får hjælp til at bide sig fast i studiet

SolutionByInclusion
Et stort antal unge trives ikke i deres uddannelser. Fraværsprocenten er mange steder høj, det samme er frafaldet – ikke mindst ved erhvervsuddannelserne. NordDanmarks EU-kontor har bidraget til at etablere et projekt, som skal gøre os klogere på årsagerne til tidligt frafald og finde løsninger på problemet.

Et stort frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i en række europæiske lande har fået alarmklokkerne til at ringe hos såvel uddannelsesinstitutioner som politikere og  erhvervsorganisationer. Også i Danmark, hvor Dansk Industri har peget på de problemer, det skaber for dansk erhvervsliv fremover, hvis elever mistrives og dropper ud. Og det sker for op til 43%.

I Norge ser man ud til at have fundet en nøgle til at løse problemet. Med en særlig indsats, hvor man gennem forskellige redskaber og med jævne mellemrum sætter de unges trivsel på skoleskemaet, har man reduceret frafaldet til 0 på de uddannelser, hvor metoden er indført. På baggrund heraf tog NLP Aalborg/Center for Livsmestring i Aalborg fat i NordDanmarks EU-kontor for at få sparring til at etablere et projekt i samarbejde med den norske organisation bag konceptet og med inddragelse af partnere i andre europæiske lande - med det formål at finde veje til at reducere tidligt frafald i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

NordDanmarks EU-kontor har hjulpet NLP Aalborg/Center for Livsmestring med blandt andet at finde partnere i andre lande gennem Enterprise Europe Netværk, og sammen med skoler på Malta og Italien opnåede projektet SolutionByInclusion i 2020 støtte fra Erasmus+.

- Forløbet er et godt eksempel på, at ikke kun uddannelsesinstitutioner men også start-ups og SMV’er har mulighed for at opnå funding og lede et konsortium under Erasmus+ programmet, fortæller Aija Azadi, konsulent hos NordDanmarks EU-kontor.

I Danmark deltager Tradium i Randers, og en gruppe af studerende herfra og fra skolerne på Malta og i Italien er allerede i gang med at spore sig ind på, hvor livet strammer i forhold til at føle sig inkluderet og værdsat i skolesammenhæng. Også Aalborg Universitet deltager gennem Institut for Kultur og Læring i projektet for at evaluere og opsamle resultater, der kan bruges i forskningen om unges livsmestring.

Image

“Som start-up virksomhed uden erfaring med EU-ansøgninger har det været fantastisk at få hjælp fra NordDanmarks EU-kontor og deres netværk.”

- Carsten Steen Nielsen, NLP Aalborg/Center for Unges Livsmestring