Flere midler til udvikling i det nordlige Danmark

Konferencer
Hvad kan EU gøre for dig? Det er omdrejningspunktet for en række konferencer og workshops, som NordDanmarks EU-kontor hvert år arrangerer. Således også i 2020. Men til forskel fra tidligere år blev mange arrangementer denne gang gjort virtuelle.

At komme ud i det nordjyske og fortælle om de muligheder, som EU-programmer åbner for virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner, er en væsentlig aktivitet i
EU-kontorets årshjul.

- Det er her, vi kommer i nærkontakt med mange af de aktører, som har gode ideer til projekter, der kan bidrage til at udvikle regionen – men som ikke har de økonomiske midler til selv at trække hele læsset, fortæller Jens Christian Winther, konstitueret direktør hos NordDanmarks EU-kontor.

Det er også på konferencer og workshops, at EU-kontoret kan hjælpe aktørerne med at finde partnere i f.eks. matchmaking-seancer, hvor deltagerne i form af ”speed-dating” præsenterer sig for potentielle samarbejdspartnere både regionalt og internationalt.

Men hvad gør man, når COVID-19 lukker ned for fysiske events og muligheden for at mødes ansigt-til-ansigt? Som mange andre har EU-kontoret i 2020 flyttet en del arrangementer over på nettet.

En større konference om EU-Kommissionens kommende 7-årige rammeprogram Horizon Europe blev således afviklet virtuelt i oktober i samarbejde med Aalborg Universitet og Erhvervshus Nordjylland, UCN og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og den havde mere end 200 tilmeldte. Et webinar om et andet af EU-Kommissionens store programmer Green Deal, blev i samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark afholdt med 40 deltagere. Og dernæst deltog EU-kontoret med flere nordjyske virksomheder i en europæisk matchmaking konference inden for det maritime område, hvor 450 virksomheder deltog, og hvor der i løbet af de to konferencedage blev afholdt 315 bilaterale, virtuelle møder af 10 minutters varighed
mellem potentielle samarbejdspartnere på internationalt plan. Et af møderne har senere ført til etableringen af samhandel mellem den nordjyske softwarevirksomhed SafeEx og en virksomhed i Skotland.

- At få spredt budskabet om EU-programmerne og give aktører mulighed for at præsentere sig og derigennem finde samhandelspartnere eller partnere til deres projekter er så vigtig en del af EU-kontorets opgave, at den må Corona ikke sætte en stopper for. Men man mangler et lag, når man ikke har mulighed for at mødes fysisk. Netværket bliver ikke udviklet på samme måde, som når man kan mødes over en kop kaffe i en pause og fortsætte dialogen, siger Jens Christian Winther.

Inden lockdown lykkedes det at afholde to fysiske arrangementer. Det ene i form af en udviklingsworkshop med Morsø Kommune, som har resulteret i projektudvikling inden for flere områder. Det andet i form af et arrangement med Forsvarsstyrelsen, som har givet små og mellemstore virksomheder i Nordjylland en introduktion til Forsvarets indkøbsfunktioner og samtidig har vist dem mulighederne for samarbejde med Aalborg Universitet og deltagelse i europæiske forskningsprojekter på forsvarsområdet.

Image