Hvordan bliver en kontorstol 
grøn og digital?

DigiDemo
De studerende på professions- og erhvervsakademi-uddannelserne skal blive bedre til at tænke innovation ind i fremtidens produkter. Herunder ikke mindst, hvordan produkterne kan blive mere ”intelligente” gennem IT og mere grønne gennem bæredygtig produktion. Professionshøjskolen UCN sætter fokus på det som partner i EU-projektet DigiDemo.

Danske produktionsvirksomheders evne til at forblive konkurrencedygtige afhænger i høj grad af, at de holder to faner højt: den innovative og den grønne. Derfor skal de nye medarbejdere, som virksomhederne vil ansætte i årene fremover, allerede under uddannelsen have lært at tænke i digitale og grønne baner, når de lærer deres fags klassiske discipliner, herunder at designe og udvikle nye produkter.

Professionshøjskolen UCN i Nordjylland har taget initiativ til projektet DigiDemo sammen med 4 samarbejdspartnere fra 4 andre europæiske lande. Målet med projektet er at udvikle inspiration til, hvordan man i undervisningen kan styrke de studerendes kompetencer med hensyn til at tænke innovativt og grønt. Det skal ske i form af minimum 20 konkrete demonstrations-eksempler, hvor de studerende prøver kræfter med for eksempel at gøre en kontorstol digital, så den gennem sensorer, der måler aktivitet, kan fortælle, hvornår det er tid til, at brugeren rejser sig og bevæger sig lidt rundt.

Men det er ikke nok at gøre produkterne smartere – de skal også være grønnere. Derfor skal der fremover tænkes mere i valg af materiale, som ikke er klimabelastende, og cirkulære processer, hvor materialer genbruges, samt produktionsprocesser, som er mindre energikrævende.

UCN har igennem en årrække haft et tæt samarbejde med NordDanmarks EU-kontor. De henvendte sig med ideen til projekt DigiDemo for at få hjælp til at finde samarbejdspartnere i andre lande. Gennem Enterprise Europe Network lykkedes det at finde relevante samarbejdspartnere til projektet i form af uddannelsesinstitutioner i Frankrig, Østrig og Rumænien - ud over en samarbejdspartner i Norge, som UCN allerede havde kontakt med. Efterfølgende har projektet opnået støtte fra Erasmus+.

Image

“Det er vigtigt, at vi gennem uddannelsen af vores studerende kan stimulere nordjyske produktionsvirksomheder. Samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i Europa giver os et værdifuldt input til det.”

- Esben Skov Laursen, Lektor på Professionshøjskolen UCN og projektleder på DigiDemo