Hvad kan vi lære af andres sundhedsløsninger?

JadeCare
De fleste lande i EU ser ind i en fremtid med flere ældre, flere kronikere og et større pres på sundhedssystemerne. Håndteringen heraf fører til en række innovative løsninger rundt omkring i landene, og dem vil et nyt projekt bringe frem i lyset til gensidig inspiration. Region Nordjylland og Steno Diabetes Center Nordjylland er blandt partnerne i projekt JadeCare.

Hvordan får vi organiseret vores sundhedssystemer, så vi giver patienterne den bedst mulige behandling, tilpasset den enkeltes behov, og samtidig udnytter de samfundsmæssige ressourcer optimalt? Digitaliseringen og de mange muligheder, som indsamling, behandling og strategisk brug af data åbner op for, er et af kodeordene. Digitaliseringen kan hjælpe borgerne, patienterne og sundhedspersonalet til en bedre hverdag med såvel fremme af sund livsstil som håndtering af sygdom.

Region Nordjylland og Steno Diabetes Center Nordjylland er kommet med i JadeCare-projektet, der samler 48 partnere i 15 lande med det formål at dele best practice inden for sundhedssektoren, når det gælder strategisk anvendelse af data til gavn for patienten. De danske partnere bidrager med erfaring i, hvordan man ved hjælp af digitalisering kan skabe integration på tværs af sundhedssystemets faglige specialer og afdelinger til gavn for den enkelte borger.

Som eksempel på en best practice fra en af de øvrige 48 partnere, der deltager i projektet, kan nævnes et baskisk system, hvor man gennem dataindsamling inddeler kronikere i grupper med farverne rød, grøn og gul, der angiver behov for forskellige grader af intensitet i monitorering og behandling og sikrer den mest hensigtsmæssige ydelse til den enkelte patient.

Fordi man kunne se perspektiver i et samarbejde på tværs af grænser, tog Steno Diabetes Center Nordjylland fat i NordDanmarks EU-kontor for at høre, hvilke muligheder, der forelå for at komme med i et europæisk samarbejde. EU-kontoret bragte Steno i kontakt med andre partnere på europæisk niveau og gav sparring i forhold til at udarbejde den ansøgning, som førte til etablering af JadeCare-projektet og tildeling af støtte fra EU Health Programme, som fokuserer på at fremme sundhedsforhold i Europa.

Image

“Vi har fået en rigtig god og personlig sparring i forløbet. Ikke mindst har NordDanmarks EU-kontor været gode til at finde relevante partnere men også til at hjælpe os til at sætte vores præg på ansøgningen, så projektet passer godt ind i en dansk kontekst.”

- Ulrik Appel, Projektleder på JadeCare - Joint Action digitally enabled, integrated, person-centered care