Helt ude i skoven: Diversitet gør stærkere

LIFE ForFit
Når nåletræer af samme højde står side om side i store plantager, er de sårbare over for stormvejr, tørke og billeangreb. Ensartetheden og ensaldringen gør bevoksningerne mindre robuste, og derfor skal der mere diversitet ind i skovdriften. Projektet LIFE Forest Fit for Future hjælper processen på vej.

Vi har brug for træer. Ikke kun til at se på, når vi går tur i skoven. Men i høj grad til industri og byggeri og delvis erstatning af klimabelastende produkter som beton, stål og plast. Og så er træer nødvendige for at opfange den CO2, vi udleder. Ikke mindst er nåletræer gode til at binde CO2 pr. areal. Derfor er det et problem, at den måde, vi traditionelt dyrker nåletæer på – nemlig i store, ensartede plantager – gør bevoksningerne sårbare over for de hyppige og kraftige storme, som også følger med klimaforandringen. Stormfældede eller insektangrebne træer er ikke et ønskescenarie, hverken for skovdriften eller for miljøet.

Som følge heraf har man siden 2005 i primært de statsejede skove arbejdet på at indføre såkaldt naturnær skovdrift, hvor diversiteten får lov til at blomstre i form af, at man blander træsorter og træer af forskellige aldre mellem hinanden. Et nyt projekt skal nu opsamle erfaringerne herfra og udvikle metoder og økonomiske modeller, der kan tilskynde omlægningen af de traditionelle nåletræsplantager til naturnær skovdrift. Det gælder også i de privatejede skove, som udgør 75% af skovarealet i Danmark.

En række skove i Nordjylland er omfattet af projektet. Naturstyrelsen i Himmerland henvendte sig til NordDanmarks EU-kontor for at få sparring i forbindelse med en ansøgning om støtte fra EU-programmet LIFE. Og i september 2020 lykkedes det at få ansøgningen til det 8-årige projekt godkendt. I projektet indgår såvel statslige som privatejede skove – ikke kun i Nordjylland men i hele Danmark og i Schleswig-Holstein.

Image

“At få friske øjne på projektets ansøgning har været en meget stor hjælp for os. NordDanmarks EU-kontor hjalp os med at præcisere og skærpe en række forhold i ansøgningen, og det har været et meget værdifuldt bidrag.”

- Peter Hahn, Naturstyrelsen Himmerland Projektleder for LIFE ForFit