Når teknologien bliver en værdig medspiller

uCollect
Mange ældre har svært ved at aflevere urinprøver som følge af demens eller inkontinens. I Brønderslev Kommune har man taget udfordringen op. Nu er en prototype på et produkt undervejs, som kan hjælpe ældre, der har behov for at få stillet en diagnose via en urinprøve.

En del sygdomme kan diagnosticeres ved hjælp af urinprøver. Men lider man af inkontinens, og det gør mere end 50 procent af danske kvinder over 75 år, kan det tage meget lang tid at opsamle en tilstrækkelig mængde urin på almindelig vis. Et langvarigt toiletbesøg kan være både fysisk belastende for den ældre, og i nogle tilfælde må plejepersonalet på grund af tidspres forlade borgeren midlertidigt for at tilse en anden borger.

En medarbejder undrede sig: Hvis man kan opsamle urin fra små børn ved hjælp af en pose, der er klistret på kønsorganerne, så må man også kunne udvikle en løsning til ældre. Brønderslev Kommune var hurtig til at følge op på medarbejderens undren. Efter sparring med NordDanmarks EU-kontor deltog kommunens velfærdsteknologiske koordinator Anne-Cathrine Kvist Visborg først i et informations-arrangement i Østrig om EU’s pulje Active and Assisted Living (AAL). Her fik hun kontakt til et østrigsk universitet, der forsker i digitale velfærdsløsninger til ældre, som tilbød sig
som projektkoordinator. Senere blev partnerkredsen udvidet med en østrigsk partner med speciale i sensorteknologi i beklædning. Gennem NordDanmarks EU-kontors søgning i netværket Enterprise Europe Network fandt man dernæst frem til partnere i Holland med speciale i henholdsvis produkter til inkontinens og plejebehov. Efterfølgende har en ansøgning til AAL-puljen givet økonomiske midler til gennemførelse af projektet uCollect, som skal lede frem til udvikling af en prototype, der forventes at være klar til testning i efteråret 2021.

Ved at iføre sig prototypen vil det blive muligt for borgeren at få opsamlet en tilstrækkelig mængde urin til brug for diagnosticering, uden at skulle sidde på toilettet. Prototypen skal testes af borgere og hjemmepleje i Brønderslev Kommune og af beboere på plejehjem i Holland.

Image

“Jeg havde ikke forestillet mig, at vi kunne få så meget hjælp af NordDanmarks EU-kontor. Vi har fået
virkelig god støtte og vejledning. Uden den sparring kunne vi ikke have lavet ansøgningen.”

- Anne-Cathrine Kvist Visborg, Velfærdsteknologisk koordinator ved Brønderslev Kommune