Flere midler til udvikling i det nordlige Danmark

Strategi 2020-2023
I det nordlige Danmark opstår der hver dag innovative ideer til, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Herunder ideer til, hvordan vi kan udvikle os samtidig med, at vi gennem innovation og internationalisering skaber vækst og flere arbejdspladser her og nu.

Men ikke alle idéer kan realiseres inden for de økonomiske rammer, som norddanske aktører har at gøre med til investeringer og daglig drift. Her er der mulighed for at hente hjælp i et af de mange EU-programmer, som medlemsstaterne er blevet enige om at etablere til udvikling af Europa. Og samtidig er der mulighed for at få ny viden og nye samarbejdspartnere i andre EU-lande.

Det er udgangspunktet for NordDanmarks EU-kontors virke og strategi: Vi hjælper norddanske aktører med at finde vej til midler, markeder, netværk og samarbejdspartnere i EU. Og vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre til det.

Kontorets indsats går i flere retninger: Ved at være i tæt dialog med de norddanske aktører via seminarer, workshops og direkte kontakt arbejder vi på at gøre det synligt og tydeligt for alle relevante aktører, hvad EU kan hjælpe dem med. Vores konsulenter på kontoret i Bruxelles har konstant fingeren på pulsen i forhold til, hvordan de politiske strømninger i EU udvikler sig, og hvad intentionerne bag EU-programmerne og de enkelte puljer er. Konsulenterne i Nordjylland er eksperter i at få implementeret intentionerne i konkrete projekter og aktiviteter hos de norddanske aktører, så de støtter op omkring de udfordringer, der er væsentlige med norddanske briller.

Dette gøres blandt andet ved at kvalificere de forskellige aktørers ideer i forhold til puljerne, finde partnere i andre lande og undgå faldgruber i ansøgningsprocessen. Det er enopgave, som kun kan løses ved at være tæt på dagligdagen i de enkelte organisationer og kende deres styrker og udfordringer.

I de kommende 7 år vil EU gennem de mange støtteprogrammer have fokus på grøn omstilling, digitalisering og sundhed. Andre fokuspunkter er det maritime og det kreative, herunder turisme, som også kan finde støtte. Det er områder, hvor en række norddanske aktører har styrkepositioner og kan byde ind med gode ideer til projekter. De skal i spil, og det vil vi hjælpe med. Men vi arbejder også for at få hjælp til at styrke uddannelserne og indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft i
fremtiden.

EU-kontoret står fagligt set stærkere end i mange år. Vi bygger oven på et historisk stort hjemtag på 96 millioner kroner i 2020, hvilket både har skabt arbejdspladser og forbedret innovationsevnen og den internationale tilgang hos en række aktører i det nordlige Danmark. Kontoret går ind i 2021 med fornyet styrke til at hjælpe vores medlemmer: De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Sermersooq Kommune, UCN og Aalborg Universitet og ikke mindst de norddanske virksomheder med at øge deltagelsen i EU-programmerne til gavn for udvikling og vækst i vores region.

Image