Kommercielt orienteret projektudvikler til EU-projekter

Jobbet er besat

Motiveres du af at bidrage til mange forskellige typer virksomheders udvikling på tværs af brancher, størrelser og teknologiområder?

Virksomheden

NordDanmarks EU-kontor (NDEU) er et team af erfarne EU- og virksomhedskonsulenter, der spiller en aktiv rolle i at udvikle nordjyske  virksomheder og offentlige aktører på områder som innovation, internationalisering, projektdeltagelse og finansiering gennem EU’s programmer.

NDEU er ét af fire regionale EU-kontorer i Danmark, med kontorer i både Aalborg og Bruxelles. Vi er en selvstændig forening, der ejes af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet samt den grønlandske kommune Sermersooq. Det overordnede mål for NDEU er at skabe vækst og beskæftigelse i regionen samt tiltrække investeringer fra EU.

Fra kontoret i Aalborg varetages de virksomhedsspecifikke initiativer. Vi er i dag 4 konsulenter, som arbejder med de nordjyske virksomheder. Vi har besluttet at styrke indsatsen og er derfor på udkig efter en ny kollega, som kan skabe værdi for de nordjyske virksomheder samt bidrage positivt til organisationens faglighed.

Jobbet

Din fremmeste opgave er, i tæt samarbejde med nordjyske virksomheder, at udvikle og skabe EU-projekter med udgangspunkt i virksomhedernes innovationsbehov. Det indebærer, at du selvstændigt og proaktivt opdyrker en projektpipeline, og at du forstår at spotte de projektidéer og virksomheder, som vil have størst sandsynlighed for at komme igennem med en ansøgning til EU’s virksomhedsprogrammer. Herunder også de muligheder, som virksomhederne måske ikke selv har identificeret.

Opgaven indebærer tæt dialog med virksomhederne i forhold til strategi, forretningsudvikling og udviklingsplaner, og du skal derfor kunne sparre og udfordre på direktionsniveau. Der vil oftest være tale om længerevarende forløb med kunderne, hvor du skal indtage flere roller som både ”sælger”, konsulent, facilitator og projektleder. Dette inkluderer også at hjælpe virksomhederne med at italesætte projekternes samfundsmæssige og forretningsmæssige værdi samt vurdere innovationshøjden og projekterne. Du har fokus på at drive projektudviklingsprocessen frem mod en indsendt ansøgning, og kan skabe værdi for kunden i alle led af processen fra idé til projekt, herunder også at assistere med at finde relevante internationale samarbejdspartnere.

Opgaven dækker hele processen fra identifikation og opdyrkning af nye leads til afholdelse af virksomhedsmøder, projektudvikling, sparring på ansøgninger samt opfølgning på gennemførte projekter. Hvis et projekt går igennem, vil du herefter skulle agere som Key Account Manager for virksomhederne. Her består opgaven i at hjælpe virksomhederne med at afdække potentielle problemstillinger i forhold til gennemførelsen af projektet samt sørge for at få tilknyttet eksterne sparringspartnere for herigennem af sikre, at virksomhederne i sidste ende når i mål med et markedsparat produkt eller service.

Du skal påregne 30-40 rejsedage om året i forbindelse med arrangementer og arbejdsdage på kontoret i Bruxelles samt møder andre steder i Europa.

Din profil

Din uddannelsesmæssige baggrund skal være akademisk. Det kan fx være som ingeniør, med erhvervsmæssig erfaring indenfor forretningsudvikling eller som cand.merc. med erhvervsmæssig erfaring inden for forretningsudvikling i en mindre eller mellemstor virksomhed, alternativt som projektleder i forretningsudviklingsprojekter.

Du skal brænde for samspillet med virksomhederne, og du motiveres af at bidrage til mange forskellige typer virksomheders udvikling, på tværs af brancher, størrelser og teknologiområder. Du er god til at sætte dig ind i komplekst stof på tværs af brancher og teknologiområder og formidle det videre.

Du ser netværkspartnere som et aktiv i din tilgang til at skabe projekter, og du trives med at samarbejde med flere aktører på samme tid, herunder aktørerne i det nye erhvervsfremmesystem (erhvershuse, erhvervskontorer, klynger) samt nordjyske videns-miljøer.

Du finder det naturligt at planlægge og koordinere dine aktiviteter, at registrere dine indsatser, og at kommunikere dine succeser.

Du har formidlingskompetencer og behersker dansk og engelsk flydende i skrift og tale.

Dine kernekompetencer dækker således:

 • Bred kommerciel forståelse og interesse
 • Erfaring med forretningsudvikling og forretningsmodeller
 • Du kan spotte gode projektidéer, der har samfundsværdi og stort forretningspotentiale
 • Erfaring med projekt udvikling og projektledelse, alternativt komplekst løsningssalg/leverance på direktionsniveau
 • Viden om EU’s virksomhedsprogrammer vil være en fordel
 • Kan identificere virksomheders innovationsbehov og formidle dette til virksomhederne
 • Evner at sætte sig ind i nye teknologiområder

Som person kendetegner det dig at du:

 • Arbejder struktureret og målrettet
 • Er entreprenant og nysgerrig
 • Motiverende og vedholdende
 • Er handlekraftig og selvstændig med gode relationelle kompetencer
Du tilbydes

Du tilbydes et spændende job i en dynamisk og international virksomhed med et inspirerende arbejdsmiljø, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Du får mulighed for at skabe stærke faglige og personlige relationer og netværk såvel internationalt som regionalt i Nordjylland.

Herudover tilbyder NordDanmarks EU-kontor også en kultur, der er præget at et stort fagligt engagement sammen med en gagepakke, der matcher jobindhold og ansvarsområder.

Endelig vil der være gode muligheder for relevant efter- og videreuddannelse.

Vi afholder løbende samtaler.