Horizon 2020 - Fast track to Innovation (FTI)

Fast Track to Innovation (FTI) er et innovationsprogram under EU´s Innovations Råd (EIC). Programmet skal medvirke til at fremme væksten i Europa ved at yde økonomisk støtte til branche drevne konsortier i deres arbejde med bringe høj-teknologiske produkter eller services på markedet.

Støttemidlerne skal understøtte den sidste færdigudvikling og test af virksomhedens produkt eller service, så produktet kan flytte sig fra udviklingsfasen til det første markedsgennembrud. Aktiviteterne kan bl.a. inkludere pilottest, test beds, system validering i fuldskalatest samt validering af forretningsmodel. Der er i FTI fokus på innovative idéer, og det udviklede produkt eller services skal have potentiale til at flytte eksisterende markeder eller åbne nye.

I FTI under Horizon 2020 arbejdes der med 9 TRL-niveauer (Technology Readiness Level), som definerer, hvor langt en given teknologi er fra markedet. I FTI-programmet forventes det, at produktet i projektperioden skal gå fra TRL niveau 6 til TRL niveau 8. Læs mere om TRL niveauerne og EU’s definition her.

Det forventes desuden, at projektets produkt bliver introduceret på markedet senest 3 år efter projektets påbegyndelse.

Målgruppe

FTI-programmet er ikke sektor-specifikt, og derfor kan virksomheder inden for alle brancher søge om støtte til deres projekt.

Fokus er på partnere med forretningsdrevne initiativer. Virksomhedsdeltagelse i konsortier er obligatorisk, men universiteter og andre forskningsinstitutioner kan også deltage som en del af projektkonsortiet.

Krav
  • Projektansøger skal være en juridisk enhed.
  • Der skal ansøges i konsortier med 3-5 partnere med afsæt i mindst tre forskellige EU-lande eller lande uden for EU, som kan søge støtte fra Horizon 2020.
  • Den industrielle og forretningsmæssige vinkel er påkrævet. Det sikres ved, at mindst 60% af projektbudgettet er allokeret til virksomhederne i konsortiet, eller at konsortiet består af mindst 2 virksomheder i et konsortium med 3-4 partnere.
  • I et konsortium bestående af 5 partnere skal der mindst være 3 virksomhedspartnere.
  • Ansøgningen skal være på max. 30 sider.
Budget

Tilskuddet kan maksimalt udgøre €3 mio.

Støtteprocent

I FTI ydes der 70 % finansiering af projektbudgettet til virksomhedsdeltagere, og der ydes 100% finansiering til non-profit organisationer, f.eks. universiteter.

Deadlines for 2020

Der er tre årlige deadlines for indkaldelser. I 2020 er deadline:
19. februar
9. juni
27. oktober

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Horizon 2020 så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
KONSTITUERET DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.