Green Deal

Green Deal er EU's nye vækststrategi og omtales ofte som EU’s 'man on the moon moment'. Green Deal består af en samling initiativer, der skal være med til at gøre Europa klimaneutralt senest i 2050. Green Deal skal ses som værende en køreplan for at omstille og gøre Europas økonomi bæredygtig.

Kaldet er en samlet indkaldelse, bestående af flere små underindkaldelser, der samlet set skal understøtte Europas udvikling i en grøn og bæredygtig retning.

Projektet skal derfor bidrage til EU's måltal og ambitioner på miljø og klimaområdet. Generelt skal de konkrete projekter bidrage til EU’s mål vedr. klimaneutralitet og ellers leve op til de mål i fastsat i Green deal, afhængigt af den konkrete indkaldelse.

Det er desuden værd at notere, at flere af de konkrete indkaldelser nævner Covid-19 flere gange.

Indhold

Green deal støtter blandt andet projekter indenfor:

• Ren, bæredygtig og forsyningssikker energi
• Energieffektivitet og energieffektive bygninger
• Bæredygtig industri
• Bæredygtig og grøn transport
• Biodiversitet, økosystemer og giftfri miljø
• Nulforurening
• Bæredygtige fødevarer – der udarbejdes en jord-til-bord strategi
• Cirkulær økonomi, genanvendelse og ressourcer

Projekterne skal som udgangspunkt demonstrere en løsning i praksis.

Der er fokus på implementering, og derfor kan der som udgangspunkt ikke søges midler til forskning og udvikling. Dog gives der i begrænset omfang midler til tilpasning af udviklingsdelen af løsningerne.

Målgruppe

Private virksomheder
Offentlige virksomheder
Videninstitutioner

Krav
  • Der er stort fokus på implementering og resultater.
  • Projekterne skal have en europæisk dimension.
  • Man skal som udgangspunkt indgå i forskellige partnerskaber og skabe samarbejde på tværs af aktører og landegrænser.
  • Der er konkrete indkaldelser og deadlines. Dvs. overskrifter varieres. Konkrete indkaldelser findes i 2-årige arbejdsprogrammer.
Budget

Det samlede budget er på 983 mio. Euro (næsten 7,5 mia. DKK).

Budgettet til de forskellige opslag varierer mellem 45 og 173 millioner euro.


Betingelser

Medfinansiering fra alle projektdeltagere.

Deadlines for 2020

Åbner for ansøgnigner: 22 sep. 2020
Deadline: 26. jan. 2021

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Green Deal så tøv ikke med at kontakte os:

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +45 26287790
 cli@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
FUNDRAISING KONSULENT

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.