GoSmart & Excel BSR

KORT OM NETVÆRKET

GoSmart & Excel BSR er fuldt integreret i Smart Specialization Strategy og sigter mod at fremme effektivt tværnationalt samarbejde mellem industrien, forsknings- og udviklingssektoren samt offentlige myndigheder. Derfor forbedres den relativt lave innovationskapacitet i mindre udviklede BSR-lande og -regioner inden for projektet gennem: gensidig læring, oversættelse af Smart Specialisation Strategy til praktiske SMV-fælles aktioner og anvendelse af best practises fra mere udviklede regioner.

Specielt støtter projektet de sydlige og østlige dele af BSR, der er fokuseret på fire regioner: Podlaskie (PL), Kaunas (LT), Vidzeme (LV) og Sydestland (ES). Omvendt er regionerne: Norddanmark (DK), Hamborg (DE), Kymenlaakso, Vest Finland (FI), Vestsverige (SE) - dem, der er omfattet af projektet ret avancerede inden for forskning og udvikling og internationaliseringsorienterede forretningsmodeller.

Projekt "Styrkelse af smart specialisering ved at fremme tværnationalt samarbejde og praktisk anvendelse af nye løsninger til regioner og SMV'er" (GoSmart & Excel BSR) implementeres med støtte fra Interreg BSR program 2014-2020.

"GoSmart & Excel BSR" er udvidelsen af ​​det almindelige "GoSmart BSR" -projekt og styrker brugen af ​​nøgleresultater fra det almindelige projekt. Det muliggør praktisk anvendelse af Transnational Smart Specialization Strategy-metoden og Transnational Innovation Brokerage System (TIBS) baseret på projektpartnernes fælles evaluering og bæredygtighedsplanlægning. De vigtigste output for det almindelige projekt, der anvendes til denne udvidelsesfase, er:

 • Metode for Transnational Smart Specialisation Strategy;
 • Transnational Innovation Brokerage System.
SPECIFIKKE MÅL
 1. At anvende metoden til identifikation og implementering af Transnational Smart Specialisation Strategy (Trans-S3) til BSR som en af ​​EU's makroregioner og yderligere forbedre Trans-S3-metoden, som vil være anvendelig til andre geografiske områder. BSR vil støtte institutionel kapacitet relateret til smart strategisk planlægning og styring på supra-nationalt / supra-regionalt niveau af alle partnere, der er involveret.
 2. At forbedre og udvide den fungerende TIBS til støtte for innovative SMV-grupper på tværs af regioner / lande, specifikt i BSR, som videre kan udvides geografisk og integreres i nye institutionelle processer, hvilket giver muligheder for nye organisatoriske kompetencer blandt S3 støtteinstitutioner, herunder særligt blandt EEN-medlemmer.
 3. Fortsætte med at støtte og initiere nye smarte strategier på mikroniveau, så den private sektor opbygger og forbedrer viden og kompetencer inden for styring af innovationer og innovationsbaseret internationalisering.
VIGTIGSTE FORVENTEDE RESULTATER
 1. Transnational S3 for Østersøregionen - skal vedtages og vedtages af et øget antal BSR-innovationsaktører til at prioritere fælles aktioner, også for at inspirere andre EU-makroregioner til at udarbejde deres egne S3'er.
 2. Funktionelt, udvidende og bæredygtigt transnationalt brokerage system i Østersøregionen - ved at bruge dette system vil adskillige SMV'er implementere fælles Transnational Smart Strategies, som vil hjælpe dem med at internationalisere baseret på innovation på tværs af BSR.
HOVEDAKTIVITETER
 1. Udvikling af transnationalt Transnational Smart Specialisation Strategy-dokument til BSR baseres på en fælles anvendt metode (under GoSmart BSR-projektet).
 2. Fortsætte med at udvikle og udvide det transnationale brokerage-system, der understøtter SMV'er til at gennemføre innovationsbaseret internationalisering i form af pragmatiske og 'smarte' fælles strategier (SMEs Joint Transnational Smart Strategies).
PROJEKTPARTNERE
 • Bialystok University of Technology (BUT)
 • Podlaska Regional Development Foundation (PRDF)
 • Vidzeme Planning Region (VPR)
 • Valga Municipality Government (VMG)
 • Public Institution Lithuanian Innovation Centre (LIC)
 • Kouvola Innovation Oy (KINNO)
 • Hamburg Institute of International Economics (HWWI)
 • Baltic Institute of Finland (BIF)
 • RISE Research Institutes of Sweden (RISE)
 • North Denmark EU-Office (NDEU)
TILKNYTTEDE ORGANISATIONER
 • Marshall's Office of Podlaskie Voivodeship
 • Ministry Economy, Transport and Innovation, City of Hamburg
 • Centre for Economic Development, Transport and the Environment of the Southeast Finland (ELY Centre)
 • Ministry of Economy of the Republic of Lithuania
 • Business Aabenraa

Projektets budget:  EUR 770,860.00

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om GoSmart & Excel BSR så tøv ikke med at kontakte os:

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

Image