Det Nordjyske Fundraisernetværk

Image

I sommeren 2017 gik Det Nordjyske Fundraisernetværk i luften. Netværket opstod i samarbejde mellem NordDanmarks EU-kontor og Business Region Nordjylland, og i løbet af sit første år har det fået mere end 150 medlemmer. Medlemmerne er ansatte i de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, ansatte på University College Nordjylland og Aalborg Universitet.

Med mere end 150 medlemmer er Det Nordjyske Fundraisernetværk langt det største regionale fundraisernetværk i Danmark og netværket er bygget op med flere faglige forgreninger, som sikrer at medlemmerne får information om lige præcis dét eller de fagområder, som de interesserer sig for. Det kan f.eks. være sundhed og velfærdsteknologi, kvalificeret arbejdskraft, klimatilpasning, digitalisering eller kultur mv.

Det Nordjyske Fundraisernetværks formål er at styrke samspillet mellem EU-kontorets fundraisere i Bruxelles og relevante fagpersoner/chefer i Nordjylland og i uddannelsesinstitutionerne. Aktiviteterne i netværket er en blanding af workshops, erfaringsudveksling, nyhedsbreve og formidling af partnersøgninger.

Gennem Det Nordjyske Fundraisernetværk tilbyder vi:
  • Indblik i de mest relevante EU-puljer
  • Inspiration til ”hvad, der kan blive til et EU-projekt”
  • Udvikling af fælles værktøjer ”fra idé til EU-ansøgning”
  • Et netværk mellem EU-kontorets fundraisere i Bruxelles og kommunale/regionale nøglemedarbejdere
  • Dynamiske informationsmaterialer og workshops, som kan øge de nordjyske kommuners egne kompetencer ift. hjemtag fra EU puljer.
  • Kontakt til relevante samarbejdspartnere eller netværk

Se alle årets arrangementer i Det Nordjyske Fundraisernetværk her.

Bliv medlem af Det Nordjyske Fundraisernetværk og modtag seneste nyt om de vigtigste programmer, projekter og begivenheder inden for EU-funding.

Tilmeld nye til netværket her.

Vil du vide mere?
Kontakt BENJAMIN HOLST

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

 /benjaminholst
 +45 2480 6289
 bho@ndeu.dk