BLUE INVEST GRANTS - INVESTING IN BLUE INNOVATION

Har du et nyt og banebrydende udviklingsprojekt inden for det maritime område? Så er denne pulje måske noget for dig.

Det drejer sig om Blue Invest Grants: Investing in Blue Innovation, som har fokus på det maritime/det blå område og er finansieret af den Europæiske Maritime og Fiskerifond med formålet om at hjælpe SMV'er med innovative teknologier og services på vej mod markedet via opskalering og validering på det internationale marked.

Vi er klar til at hjælpe dig med at vurdere, om dit udviklingsprojekt er relevant i forhold til puljen, ligesom vi bl.a. kan give sparring på ansøgninger, bidrage med viden om ansøgningsprocessen, krav til ansøgning og administration samt, ikke mindst, hvordan man får skruet et godt projekt sammen.

Projekter

Puljen har fokus på teknologier/produkter og services, som:

 • Bidrager til et få et nyt produkt eller service på markedet inden for blandt andet:
  • Den blå bioøkonomi – inklusive dyrkning, høst, forarbejdning og udnyttelse af bioressourcer fra fersk- og saltvandsområder samt udvikling af nye produkter på basis af restprodukter fra den blå bioøkonomi
  • Digital omstilling af hav- og kystnære aktiviteter
  • Vedvarende energi
  • Renere maritim transport
  • Forureningsovervågning, -oprydning samt -management
  • Nye faciliteter, som understøtter udnyttelse af flere energikilder i havne
  • Inklusion af teknologi såsom sensorer, elektricitets-transmission samt overfladematerialer eller coating, som modvirker rust og uønsket ophobning af mikroorganismer, alger etc.
  • Turisme, som bidrager til beskyttelse eller bevarelse af naturressourcer (eksklusive kystturisme, medmindre der er tale om reduktion af carbon footprint eller øget biodiversitet)
 • Bidrager til en eller flere af EU’s politiske mål inklusiv:
  • Reduceret udledning af drivhusgasser
  • En mere cirkulær økonomi
  • Energisikkerhed
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Jobskabelse i den blå økonomi
  • Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Aktiviteter, der kan finansieres, er blandt andet demonstration, validering, pilottest, op-skalering, certificering samt markedsintroduktion.

Ansøgningerne vurderes på innovationshøjde, kommercielt potentiale og implementering, ligesom ansøgernes finansielle kapacitet også vurderes i forbindelse med evalueringen.

Målgruppe

Små og mellemstore virksomheder.

En virksomhed kan søge puljen alene eller i et konsortium med andre SMV’ere.

Ansøgervirksomheder skal være registrerede i EU-medlemslande eller i Overseas Countries and Territories, herunder Grønland (kun som partner i et konsortium).

Krav
 • Ansøgningen skal inkludere et Letter of Intent fra enten en potentiel investor ELLER en potentiel kunde.
 • Puljen har fokus på udviklingstrin 6 – 8, det vil sige, man skal have testet teknologien i et relevant miljø.
 • Ansøgningerne vurderes på innovationshøjde, kommercielt potentiale og implementering, ligesom ansøgernes finansielle kapacitet også vurderes i forbindelse med evalueringen.
 • Projekterne kan have en varighed på 2-3 år.
Budget

Der kan søges mellem € 700.000 - € 2.500.000

Støtteprocent

Støtteprocenten er 70%.

Derudover gives der 7% i overhead/indirekte omkostninger.

Deadline

16. februar 2021

Godkendte projekter kan forventes at være i gang ultimo oktober/november 2021.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Blue Invest Grants så tøv ikke med at kontakte os:

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN
INTERNATIONAL PROJEKTUDVIKLER

 /helmuth
 +45 4060 1039
 cah@ndeu.dk
 Book møde med Carsten

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.