Se indlæg

Erasmus+ programguiden er ude nu!

Den længe ventede programguide til Erasmus+ er endelig udkommet, og der er gode nyheder: EU har nemlig øget budgettet med hele 3,9 milliarder! Programguiden er vigtig for at forstå de muligheder der ligger i Erasmus+ programmet. Den viser hvilke aktiviteter, der kan få støtte af programmet, og samtidig indeholder den en oversigt over næste års ansøgningsfrister. Programguiden indeholder bl.a. oplysninger om …

Se indlæg

WEBINAR: EU-midler på kræftområdet

Arbejder du med kræftforskning, -behandling eller -forebyggelse? Så lyt med, når vi stiller skarpt på planer, programmer og penge i EU til at knække cancer i Europa, og hvad initiativerne betyder for Danmark. Webinaret afholdes den 14. december, kl. 10-11:20. I 2020 blev 2,7 millioner mennesker i EU diagnosticeret med kræft, og 1,3 millioner mennesker mistede livet pga. kræft. Antallet …

Se indlæg

Guide til Gender Equality Plan

Europa-kommissionen er dedikeret til ligestillingsdagsordenen og derfor har de vedtaget, at det fra den 1.januar 2022 bliver et krav for offentlige myndigheder at have en Gender Equality Plan (GEP), hvis man ønsker at deltage i et Horizon Europe projekt. Formålet med dette tiltag er at forbedre det europæiske forskningsmiljø, rykke på ligestillingsagendaen og skabe ligestillede og inkluderende arbejdsmiljøer, hvor alle …

Se indlæg

EU City Facility – tredje indkaldelse er åben for ansøgninger!

EUCF er et initiativ under Horizon 2020 rammeprogrammet, der har fokus på at udnytte det potentiale, der ligger hos kommuner og lokale aktører til at bære transitionen til bæredygtig energi fremad. Derfor er der mulighed for at søge om støtte til at udvikle investeringsplaner på kommunalt eller tværkommunalt niveau indenfor effektivisering og vedvarende energi. Hvad søger man? Der er mulighed …

Se indlæg

4 BÆREDYGTIGE GRØNNE MISSIONER

De grønne Missioner repræsenterer en ny resultatorienteret metode til at opnå EU’s European Green Deal målsætning frem mod 2030. Missionerne koordinerer Forsknings og Udviklings aktiviteter på tværs af Horizon Europe programmerne og bliver dermed en vigtig del af de kommende års fokus fra EU’s mange støtteordninger[1].  Foruden F&U aktiviteter arbejdes der med levende laboratorier, fyrtårns-projekter, indikatorer og overvågning, kommunikation og …

Se indlæg

Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde inden for uddannelsesområdet

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse er nødvendigt for at øge bevidstheden om det europæiske uddannelsesområde og den eksterne dimension af EU’s uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker blandt Europas borgere. Formålet med denne indkaldelse er at yde strukturel støtte, benævnt driftstilskud, til europæiske NGO’er og EU-netværk, der er aktive inden for uddannelse og erhvervsuddannelse. De generelle formål med denne indkaldelse …

Se indlæg

Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

De generelle formål med denne indkaldelse er at: Øge bevidstheden om europæiske politiske dagsordener for unge, især EU Ungdomsstrategi 2019-2027 inklusive de europæiske ungdomsmål. Øge interessenternes engagement og samarbejde med offentlige myndigheder med henblik på gennemførelsen af ​​politikker og reformer på ungdomsområdet, især til implementering af politikker på områder, der er relevante for unge og landespecifikke anbefalinger udstedt inden for …

Se indlæg

CERV: Kapacitetsopbygning og bevidstgørelse om EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Denne indkaldelse giver mulighed for at beskytte, fremme og øge bevidstheden om rettigheder ved at yde økonomisk støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på lokale, regionale, nationale og transnationalt niveau i at fremme og dyrke grundlæggende rettigheder, og dermed også styrkelse af beskyttelsen og fremme af Unionens værdier og respekten for ’rule of law’ og bidrage til opbygningen af en …

Se indlæg

CERV: Engagement og deltagelse

Projekter under denne mulighed skal samle folk fra forskellige lande i aktiviteter, der er direkte knyttet til EU-politikker, for at give mulighed for direkte deltagelse i politikudformningen proces. På den måde kan I være med til at skabe forudsætninger for en stærkere bottom-up tilgang og en mere inklusiv politisk beslutningsproces og fremme borgerligt og demokratisk engagement. Aktiviteter skal være uafhængige af …

Se indlæg

Thy er i EU-finale som bæredygtigt turistområde

I EU har man fået øjnene op for Thisted Kommune som turistområde med fokus på bæredygtighed. EU har udvalgt egnen som en af tre, der skal konkurrere om at blive årets bæredygtige turistdestination. Med æren følger en god portion markedsføring, og det kan få endnu flere til at besøge Cold Hawaii og Nationalpark Thy.  For det er selvfølgelig ikke mindst …