AAL (Active Assisted Living Program)

AAL er et tilskudsprogram som har til formål at forbedre livskvaliteten for ældre og styrke industrielle muligheder indenfor teknologi og innovation som understøtter sund aldring.

Der ydes tilskud til projekter rettet mod at frembringe markedsparate produkter og services for ældre. Projekter har omhandlet indsatser såsom håndtering af kroniske sygdomme, social inklusion, adgang til online services, mobilitet, håndtering af daglige aktiviteter og pårørendestøtte.

Projekter skal frembringe innovative ICT-produkter, services og systemer som understøtter aldring i hjemmet, samfundet og på arbejdspladsen.

Der gives tilskud til samarbejdsprojekter (collaborative projects) bestående af konsortier med mindst tre organisationer fra tre forskellige lande, hvor der skal være deltagelse af en end user organisation og en business partner. Denne projekttype har en periode på 12 til 30 måneder.

Dertil kommer tilskud til små samarbejdsprojekter (small collaborative projects) med samme struktur som samarbejdsprojekter.  Små samarbejdsprojekter er undersøgende og korte og kliniske studier og langvarige forsøge indgår derfor normalt ikke.  Denne projekttype har en periode på 6 til 9 måneder.

Målgruppe

Private virksomheder, offentlige virksomheder og vidensinstitutioner

Krav

Ved projektets slutning skal der være en test set-up. Der skal være slutbruger involvering gennem hele projektet. Der skal være defineret et markedssegment og målgruppe hvis behov adresseres med projektets løsning.

Projektkonsortiet skal bestå af:
1 business partner
1 SME partner (som også kan være business partner)
1 slutbruger organisation

Forventet udkomme

Projektets resultater skal kunne kommercialiseres senest 2-3 år efter projektets afslutning.

Støtte

Op til 90% offentlige deltageres udgifter og op 75% af private virksomheders udgifter. Dertil i varierende grad en andel af overhead for vidensinstitutioner og offentlige hospitaler.

Projekter kan have samlet budget på €1 - 5 mio. og € 2.5 mio. er det maksimale tilskud pr. projekt

Betingelser

Medfinansiering fra alle projektdeltagere.

Næste deadline

21. maj 2021

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Active Assisted Living Program så tøv ikke med at kontakte os:

MORTEN BRANDT-PEDERSEN
CHEFKONSULENT

 /mortenbrandtpedersen
 +32 470 82 21 41
 mbp@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.