URBACT III

Urbact III er et europæisk udvekslings- og læringsprogram, som løber i perioden 2014-2020. Programmet har til formål at fremme bæredygtig byudvikling og forbedre effektiviteten af regional- og samhørighedspolitik. Dette skal ske ved at effektivisere og forenkle udveksling af god praksis og viden mellem europæiske byer.

Programmets fire hovedmål er:

 • Kapacitet til at levere politik

  Forbedre byernes kapacitet til at forvalte bæredygtig bypolitik og praksis, på en integreret og aktiv måde.

 • Udformning af politik

  Forbedre designet af bæredygtig politik og praksis i byerne.

 • Politikimplementering

  Forbedre implementeringen af integrerede og bæredygtige strategier for udvikling og handlingsplaner i byerne.

 • Opbygning og deling af viden

  Sikre, at beslutningstagere og udøvere på alle niveauer har adgang til viden og deler ”know-how” i alle aspekter af bæredygtig byudvikling.

For at opnå disse mål, har programmet tre typer af indsatser; tværnational udveksling, kapacitetsopbygning, samt kapitalisering og formidling.

Målgruppe

Byer, landsbyer, kommuner og offentlige organer fra de 28 EU lande samt Norge og Schweiz. Et projekt skal bestå af partnere i mindst tre forskellige lande.

Beløb

Der er afsat 700 millioner kr. til programmet fra 2014-2020.

Støtteprocent

I Urbact III er støtteprocenten op til 70%.

Deadline for indkaldelser

Programmet har løbende indkaldelser.

Hvis du vil vide mere om mulighederne i Urbact III kan du enten læse mere under nyttige links eller kontakte EU-konsulent Jonas Hansen.

Vil du vide mere?
Kontakt JONAS HANSEN

Jonas arbejder er EU-konsulent og fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at tilgå støtte. Jonas har stor erfaring med at skaffe EU-funding til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer.

 /jonashansen
 +32 479 960 968
 jha@ndeu.dk