Urbact III

Urbact III er et europæisk udvekslings- og læringsprogram, som løber i perioden 2014-2020. Programmet har til formål at fremme bæredygtig byudvikling og forbedre effektiviteten af regional- og samhørighedspolitik. Dette skal ske ved at effektivisere og forenkle udveksling af god praksis og viden mellem europæiske byer.

Programmets fire hovedmål er:
1) Kapacitet til at levere politik
• Forbedre byernes kapacitet til at forvalte bæredygtig bypolitik og praksis, på en integreret og aktiv måde

2) Udformning af politik
• Forbedre designet af bæredygtig politik og praksis i byerne

3) Politikimplementering
• Forbedre implementeringen af integrerede og bæredygtige strategier for udvikling og handlingsplaner i byerne

4) Opbygning og deling af viden
• Sikre, at beslutningstagere og udøvere på alle niveauer har adgang til viden og deler ”know-how” i alle aspekter af bæredygtig byudvikling

For at opnå disse mål, har programmet tre typer af indsatser; tværnational udveksling, kapacitetsopbygning, samt kapitalisering og formidling.

Målgruppe
Byer, landsbyer, kommuner og offentlige organer fra de 28 EU lande samt Norge og Schweiz. Et projekt skal bestå af partnere i mindst tre forskellige lande.

Beløb
Der er afsat 700 millioner kr. til programmet fra 2014-2020.

Støtteprocent
I Urbact III er støtteprocenten op til 70%.

Deadline for indkaldelser
Programmet har løbende indkaldelser. Læs mere om de kommende indkaldelser for Urbact III her eller kontakt EU-konsulent Jonas Hansen for mere information.

Nyttige links
Urbact III (engelsk)
Information om Urbact III (dansk)