COSME

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) er et EU-program, der har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV’ers vækst i EU.

COSME bidrager med finansiering til projekter og initiativer inden for følgende indsatsområder:
• Bedre rammevilkår for virksomheder i EU
• Iværksætterkultur og -kompetencer
• Bedre adgang til kapital
• Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU’s indre marked, men også globale markeder.

Der udarbejdes et årligt arbejdsprogram, som sætter rammerne for, hvordan midlerne i COSME udmøntes. Størstedelen af COSMEs budget går til at sikre bedre adgang til kapital via oprettelse af finansielle instrumenter, som varetages af den Europæiske Investerings Fond (EIF). Danske banker og kapitalfonde har mulighed for at ansøge EIF om at blive formidlere af de finansielle instrumenter og dermed supplere sine eksisterende produkter med EU-midler.

Målgruppe
Virksomheder, offentlige myndigheder, erhvervsfremmeaktører, finansieringsselskaber med flere.

Beløb
17,9 milliarder kr. er stillet til rådighed fra 2014-2020.

Støtteprocent
Støtteprocenten er mellem 60% og 95% alt afhængig af den pågældende indkaldelse.

Deadline for indkaldelser
Der er løbende deadlines for indkaldelser. Læs mere om de åbne indkaldelser her eller kontakt Hanne Bregendahl Pihl.

Nyttige links
Om COSME-programmet (engelsk)
Information om COSME (2014-2020) fra Erhvervsstyrelsen (dansk)
Kommissionens folder om COSME (engelsk)