SMV-Instrument i Horizon 2020

Det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, giver små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mulighed for at søge støtte gennem SMV-instrumentet. Programmet tilbyder funding, coaching og services, der accelererer forretningsudviklingen i innovative SMV’er. Der gives støtte til hele innovationsprocessen og SMV-instrumentet er derfor delt ind i tre faser:

Fase 1: Koncept og forundersøgelse
Under fase 1 gives der støtte til innovationsprojekter, hvor virksomheden undersøger om dens idéer kan gennemføres videnskabeligt eller teknisk, samt om der er et kommercielt potentiale. Der kan søges alene eller sammen med andre samarbejdspartnere. Praktisk vil der være tale om en 10-siders forretningsplan med en hurtig evaluering på ca. 3 måneder, således at projektet kan begynde senest 3 måneder efter ansøgningsfristen.

Fase 2: Produktudvikling og test
Der gives støtte til aktiviteter, der er relateret til forskning, udvikling, demonstration og introduktion til markedet. Fokus til finansiering vil fortrinsvis være i forhold til demonstrationsdelen, herunder test, prototyper, design, innovative processer mm. Praktiske krav er i denne fase en 30-siders forretnings- og kommercialiseringsplan og op til 5 europæiske partnere.

Fase 3: Kommercialisering
Der gives i denne fase ikke direkte finansiel støtte, men fordrer nemmere adgang til privat kapital og innovationsmiljøer. Dog er der automatisk adgang for succesfulde virksomheder i fase 2. Samtidig gives der støtte gennem rådgivning, netværk, coaching og træning i internationalt regi, bl.a. gennem Enterprise Europe Network, således at kommercialisering kan opnås.

Målgruppe
SMV instrument er henvendt til små og store virksomheder (SMV’er), der har base i et EU-medlemsland eller associerede lande i Horizon 2020. Er virksomheden længere fremme end fase 1, er det muligt også at søge direkte i Fase 2.

Beløb
Under fase 1 støttes der med et fast beløb, der ligger på godt 370.000 kr. I fase 2 vil finansieringen være mellem 3.7-18.6 mio. kr., og projektet skal løbe i 1-2 år. Der giver 70% i støtte. Ved fase 3 ydes der ingen finansiel støtte.

Deadline for indkaldelser
Hvert kvartal er der deadline for ansøgninger til fase 1 og 2. Læs mere om deadlines her eller kontakt Anne-Luise Skov Jensen fra EU-kontoret.

Nyttige links
Om SMV-instrumentet (dansk)
Horizon 2020s SME instrument (engelsk)
Factsheets om SMV-instrumentet (engelsk)
Horizon 2020 guide til ansøgere – SMV-instrumentet (engelsk)