Interreg Østersøen

Interreg Østersøen er et interregionalt samarbejde i Østersøen (Baltic Sea), som løber i perioden 2014-2020. Partnere fra lande omkring Østersøen samarbejder i transnationale projekter om de fælles udfordringer og muligheder i regionen. Programmet støtter territorial udvikling og samarbejde for en mere innovativ, lettere tilgængelig og bæredygtig Østersøregion.

Programmet er opdelt i fire tematiske prioriteter:

1) Innovationsevne

  • At styrke Østersøregionens evne til at skabe og kommercialisere innovation. Der opfordres til at eksperimentere med nye tilgange og løsninger, der skal testes i praksis gennem pilotprojekter
  • Øge kapaciteten i den offentlige sektor, så den kan blive drivkraften for innovation og øge innovationsoptagelsen i SMV’er

2) Effektiv forvaltning af naturressourcer

  • Transnationale samarbejder, der øger kapaciteten hos offentlige myndigheder og fagfolk til at sikre en bedre miljøstatus i Østersøregionens farvand og for at styrke en ressourceeffektiv vækst
  • Udvikle integrerede metoder til at reducere næringsstofbelastninger og udledningen af farlige stoffer i Østersøen og indlandsvandet i regionen
  • Derudover støttes udvikling og testning af styrings- og finansieringsmodeller, samt teknologiske løsninger for produktion og distribution af vedvarende energi og forbedret energieffektivitet

3) Bæredygtig transport

  • Støtter kapacitetsopbyggende foranstaltninger for at sikre bæredygtige transportløsninger i regionen.
  • Forbedre tilgængeligheden til fjerntliggende områder
  • Forbedre maritim sikkerhed og miljøvenlig shipping samt øge miljøvenlig mobilitet i byerne

4) Støtte til EU-strategier

  • Seed money projekter. Der gives seed money til at forberede projekter, der følger EU’s strategi for Østersøen
  • Koordination af EU’s strategi for Østersøregionen.

Målgruppe
Forsknings og uddannelsesinstitutioner, NGO’er, branchesammenslutninger, virksomheder og offentlige myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Projekter skal have partnere i mindst tre forskellige lande fra omkring Østersøen. Ud over EU-landene Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og den nordlige del af Tyskland, kan også Norge, Hviderusland og den nordvestlige region i Rusland deltage.

Beløb
Knap 2 milliarder kroner er tilgængelige i programperioden 2014-2020.

Støtteprocent
Prioriteterne 1, 2 og 3 støttes med op til 75%. For den 4. prioritet, er støtteprocenten op til 85%, og et seed money projekt skal have et budget på godt 370.000 kr.

Deadline for indkaldelser
Programmet har løbende indkaldelser. Læs mere her eller tag kontakt til EU-konsulent Jonas Hansen.

Nyttige links
Interreg Baltic Sea regions hjemmeside (engelsk)
Projektbibliotek (engelsk)
Information om Interreg Østersøen (dansk)