Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS)

Interregprogrammet ØKS er en del af det europæiske program for interregionalt samarbejde og løber i perioden 2014-2020. Programmet har særligt fokus på sociale og økonomiske problemstillinger på tværs af nabolande grænser.

Formålet er at styrke forskning på tværs af landegrænser, skabe bedre forbindelse mellem de centrale og perifere dele af området, samt at skabe grøn vækst. Derudover skal programmet bidrage til beskæftigelse og samarbejde på tværs af landegrænser.

Programmets fire indsatsområder er:

1) Innovation: Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation
a. Øge antallet af forskere, som er aktive internationalt og/eller interregionalt, i samarbejde med industrien, og som arbejder inden for ØKS’ styrkeområder
b. Øge anvendt forsknings- og innovationsorienteret aktiviteter i ØKS området

2) Grøn økonomi: Fremme produktion og distribution af CO2 neutral energi
a. Øge samarbejdet for udviklingen af ny teknologi, nye styringsinstrumenter og metoder
b. Øge andelen af forbruget af vedvarende energi
c. Reducere energiforbruget i den offentlige sektor

3) Transport: Forbinde transportkorridorer med TEN-T-netværket
a. Forbedre tilgængeligheden til og gennem Øresund, Kattegat og Skagerrak regionen
b. Mindske transporttiden til nærmeste knudepunkt i TEN-T-netværket med miljøvenlige transportformer for både personer og gods
c. Øge miljøvenlig transport i udvalgte korridorer, herunder TEN-T-kernenetværket, samt i og omkring byområder

4) Beskæftigelse:
a. Øge beskæftigelsen inden for selvstændige, micro-virksomheder og nystartede virksomheder
b. Øge antallet af personer, der arbejder på tværs af grænserne

Målgruppe
For at søge om støtte, skal du befinde dig i området (Øresund, Kattegat, Skagerrak), eller være en national organisation fra Sverige, Norge eller Danmark. Både offentlige og private organisationer kan søge støtte.
Det er et krav, at der i projektet samarbejdes mellem mindst to projektpartnere fra Danmark, Norge og Sverige.

Beløb
Der er afsat 1 milliard kroner til programmet i perioden 2014-2020.

Støtteprocent
Der gives 50% i støtte til projekter.

Deadlines for indkaldelser
Programmet har løbende indkaldelser. Læs mere om de kommende indkaldelser for Interreg ØKS her eller kontakt EU-konsulent Jonas Hansen.

Nyttige links
ØKS’ hjemmeside (dansk/svensk)
Interreg ØKS (dansk)
Håndborg for Interreg ØKS (svensk)