Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen er et EU-program, som løber i perioden 2014-2020 og har fokus på udfordringerne i Nordsøen. Programmet støtter transnationale partnerskaber, og bringer 49 regioner omkring Nordsøen sammen i et fælles program.

Programmet bygger på den overbevisning, at deling af ekspertise, idéer, erfaringer og ressourcer gør det muligt at forbedre allerede eksisterende løsninger på problemstillinger i Nordsøregionen. Der er fokus på ”learning by doing” og afprøvning af nye idéer og strategier i forskellige kontekster.

Interreg Nordsøen har fire overordnede fokusområder:

At tænke vækst: Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation ved at:

  • Udvikle nye eller styrke eksisterende videnspartnerskaber
  • Styrke den regionale kapacitet til at støtte innovation
  • Stimulere den offentlige sektor til at generere efterspørgsel på innovation og innovative løsninger

Eco-innovation: Bevare og beskytte miljøet samt promovere ressourceeffektivitet ved at:

  • Promovere udviklingen og adoption af produkter, services og processer
  • Fremskynde adoptionen af nye produkter, services og processer

En bæredygtig Nordsøregion: Fremme tilpasning til klimaændringer, risikoforebyggelse og management, samt bevare og beskytte miljøet og promovere ressourceeffektivitet ved at:

  • Demonstrere nye eller forbedrede metoder til at forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer
  • Udvikle nye metoder til langsigtet bæredygtighedsmanagement af Nordsøens økosystemer

Grøn transport og mobilitet: Promovere bæredygtig transport og fjerne flaskehalse i infrastrukturen ved at:

  • Udvikle demonstrationer af innovative eller til forbedrede transport- og logistikløsninger
  • Stimulere anvendelsen af grønne transportmuligheder

Målgruppe
Programmet støtter bl.a. offentlige myndigheder og institutioner, NGO’er, europæiske interesseorganisationer, virksomheder – specielt SMV’er, foreninger og vidensinstitutioner. Det er desuden et krav, at minimum to partnere fra to forskellige lande i nordsøregionen deltager i projektet.

Beløb
I perioden 2014-2020 er der afsat knap 1.245.000.000 kr. til Interreg Nordsøen programmet.

Støtteprocent
Støtteprocenten i dette program er op til 50%.

Deadlines for indkaldelser
Der er løbende deadlines for indkaldelser. Se mere her eller kontakt EU-konsulent Jonas Hansen.

Nyttige links
Nordsøens hjemmeside (engelsk)
Interreg Nordsøen (dansk)
Programmanual for Interreg Nordsøen (engelsk)