Interreg Europa

Programmet Interreg Europa løber i perioden 2014-2020, og har fokus på at forbedre og udvikle arbejdsgangene hos offentlige myndigheder ved hjælp af good-practice, udveksling af erfaring og ved fælles EU28 initiativer. Der lægges især vægt på at fremme vidensdeling og erfaringsudveksling, og ligeledes prioriteres det at forbedre offentlig forvaltning og implementeringen af offentlige politiker.

Programmet er opdelt i fire prioriteter:

1.Forskning og innovation
• Levere innovation gennem regionale innovationskæder i den valgte smart specialisering samt styrke forsknings- og innovationsinfrastruktur og -kapaciteter

2. SMV’ers konkurrencedygtighed
• Lade regioner forbedre deres politik for at støtte SMV’er i alle stadier og derved opnå vækst og mere innovation

3. Grøn økonomi
• Adressere overgangen til en grøn økonomi i alle sektorer, eksempelvis gennem politikker målrettet mod at øge andelen af vedvarende energikilder og promovere bæredygtig transport

4. Miljø og ressourceeffektivitet
• Beskytte og udvikle miljø- og kulturarv, samt promovere og støtte overgangen til en ressourceeffektiv økonomi, grøn vækst og eco-innovation

Ud over mulighederne for finansiel støtte, findes der fire vidensdelingsplatforme – en for hver af de fire prioriteter. Via disse platforme deles viden fra projekterne og der faciliteres fortsat læring for organisationer, som håndterer regional udviklingspolitik i Europa.

Målgruppe
Programmet giver støtte til både lokale, regionale og nationale myndigheder, offentlige institutioner (universiteter, regionale udviklingskontere o.l.) og private non-profit organisationer. For at opnå støtte er det et krav, at der er deltagere fra tre forskellige lande. Deltagerne skal komme fra enten et EU-land, Norge eller Schweiz for at få støtte, men andre lande kan generelt også deltage.

Beløb
I perioden 2014-2020 er der afsat godt 2,5 milliarder kroner til Interreg Europa.

Støtteprocent
Projekter støttes med 60-80%.

Deadline for indkaldelser
Programmet har løbende indkaldelser. Se mere her eller kontakt EU-konsulent Jonas Hansen.

Nyttige links
Interreg Europes hjemmeside (engelsk)
Om Interreg (dansk)
Oversigt over danske Interreg Europe projekter (engelsk)
Interreg Europes programmanual (engelsk)