Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020. Horizon 2020 er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie. Innovation er i højsædet, som et middel til at sikre Europas globale konkurrencedygtighed, skabe økonomisk vækst og nye jobmuligheder.

Programmet yder bred støtte til virksomheder, iværksættere, regioner, universiteter og organisationer.

Horizon 2020 består af tre overordnede søjler:
• Videnskab i topkvalitet
• Konkurrencedygtig industri
• Samfundsmæssige udfordringer

Under hver søjle findes der et hav af muligheder for at søge støtte til EU-projekter inden for blandt andet sundhed og velfærd, IKT, kvalificeret arbejdskraft, energi, klima og miljø.

De fleste projekter under Horizon 2020 kræver mindst tre europæiske partnere for at opnå støtte. Formålet er, at samarbejdet mellem europæiske partnere skal lede til forskning i verdensklasse, nye innovative løsninger og teknologier, som skal være med til at løse forskellige samfundsmæssige udfordringer.

Målgruppe 
Alle typer af offentlige myndigheder, universiteter og private virksomheder kan søge EU-støtte fra Horizon 2020.

Beløb
575 milliarder kr. er stillet til rådighed i perioden 2014-2020.

Støtteprocent
100% finansiering til offentlige myndigheder og universiteter og 70% til virksomheder.

Deadline for indkaldelser
Der er løbende deadlines for indkaldelser. Læs mere her eller tag kontakt til NDEUs Bruxelles-team; Niels Tudor-Vinther, Jonas Hansen, Liselotte Jensen eller Kirsten Ejdum-Bøgh.

Nyttige links
Horizon 2020 kort fortalt (dansk)
Horizon 2020 det sidste nye og arrangementer (engelsk)
Om Horizon 2020 – fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (dansk)