Folkesundhedsprogrammet

EU’s folkesundhedsprogram er det tredje af sin slags og løber i perioden 2014-2020. Sundhedsprogrammet skal være med til at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslande. Formålet med programmet er at forbedre sundheden for EU borgere, reducere social ulighed på sundhedsområdet, gøre sundhedssystemer mere bæredygtige og innovative, samt fremme innovation på sundhedsområdet. Der er fokus på temaer, som adresserer nuværende sundhedsproblemer på tværs af medlemslande.

Programmet har fire tematiske prioriteter:
1) Fremme sundhed, forebygge sygdomme samt promovere miljøer for sund livsstil
2) Beskytte unionens borgere mod sundhedsrisici på tværs af landegrænser
3) Bidrage til innovativ, effektiv og bæredygtige sundhedssystemer
4) Facilitere adgang til bedre og mere sikker sundhedspleje

Målgruppe
Offentlige myndigheder, kommuner, regioner, organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan søge støtte fra folkesundhedsprogrammet.

Beløb
3,3 milliarder kroner er afsat i perioden 2014-2020.

Støtteprocent
Støtteprocenten varierer men kan være 60-80% afhængigt af projektet.

Deadlines for indkaldelser
Der er løbende indkaldelser på sundhedsprogrammet. Læs mere her eller kontakt Kirsten Ejdum-Bøgh.

Nyttige links
Faktablad om det tredje sundhedsprogram 2014-2020 (engelsk)
Om det tredje sundhedsprogram (engelsk)
Information om Sundhedsprogrammet (dansk)