Europa for Borgerne

Programmet har til formål at tilskynde til borgeres involvering og engagement i EU, og dét EU står for, herunder opfordre til debat, styrke det europæiske medborgerskab, samt borgernes viden om EU’s historie og etablering.

Europa for borgerne har to indsatsområder:

Indsatsområde 1: Aktiv europæisk erindring
Aktiv europæisk erindring handler om at bidrage til borgernes forståelse af EU’s mangfoldighed og historie, samt at gøre opmærksom på fælles værdier og historiske begivenheder. Projekterne kan fx være udstillinger, offentlige debatter eller anden involvering af borgerne fra forskellige målgrupper.

Indsatsområde 2: Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab
Målet er at fremme demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, blandt andet ved at udvikle borgernes forståelse og mulighed for at deltage i EU’s beslutningsprocesser. Projekter med fokus på solidaritet, interkulturel læring, socialt engagement og frivilligt arbejde på EU-niveau støttes. Indsatsområdet er delt op i tre underemner: venskabsbysamarbejde (bypartnerskaber), netværk af venskabsbyer og civilsamfundet.

Målgruppe
Byer, Regioner, kommuner, non-profit organisationer, interesseorganisationer, tænketanke, universiteter, vidensinstitutioner.

Beløb
Beløbet afhænger af projektets type, hvor spændet ligger fra 185.000 kr. og op til 1,1 mio. kroner.

Støtteprocent
Fra 60% til 80%.

Deadline for indkaldelser
Der er deadline 1-2 gange årligt henholdsvis 1. marts og 1. september for indkaldelser altafhængig af det pågældende indsatsområde. Læs mere om de kommende indkaldelser her eller kontakt Søren Bjerregaard Pedersen.

Nyttige links
Programguide (dansk)
FAQ Europe for Citizens (engelsk)