Erasmus+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt i perioden 2014-2020. Erasmus+ programmet skal hjælpe til at tackle de socioøkonomiske forandringer, som Europa står overfor, og understøtte at den europæiske politiske dagsorden for vækst, beskæftigelse, ligevægt og social integration gennemføres.

Formålet med Erasmus+ er at styrke den faglige udvikling, indhente ny viden om og styrke kendskabet til bedste praksis inden for uddannelsessektoren, samt forbedre kvaliteten af grund- og ungdomsuddannelserne.

Erasmus+ struktur
Der er fem overordnede områder i Erasmus+ programmet, som er:

• Key action 1 – enkeltpersoners mobilitet
• Key action 2 – samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
• Key action 3 – tilskud til reform af politikker
• Jean Monnet-aktiviteter
• Idrætsarrangementer og partnerskaber

Målgruppe
Erasmus+ kan søges af grundskoler, ungdomsuddannelser, alle typer institutioner, virksomheder, studerende, praktikanter, lærlinge, elever, unge, frivillige, undervisere, professorer, kursusledere og ung-domsarbejder fra en lang række offentlige- eller private organer.

Beløb
Der bevilges i alt 110 milliarder kr. i perioden 2014-2020. Beløbet, der kan søges om, afhænger af hvilke key actions, man søger inden for.

Støtteprocent
Støtteprocenten afhænger af indsatsen, men er op til 100%. Ved nogle programmer er støtten baseret på deltagerantal.

Deadline for indkaldelser
Der er løbende deadline for indkaldelser. Læs mere om de kommende Erasmus+ indkaldelser her eller kontakt Aija Konisevska Azadi.

Nyttige links
Information og nyheder om Erasmus+ (engelsk)
Erasmus+ program guide 2017 (engelsk)
Om Erasmus+ – fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (dansk)