EaSI – EU-programmet for beskæftigelse og social innovation

EaSI (Employment and Social Innovation) programmet skal sikre social innovation, levere en holdbar beskæftigelse, styrke ligestilling, bekæmpe fattigdom samt skærpe fokus på særligt udsatte befolkningsgrupper.

Programmet er opdelt i tre underkategorier:
PROGRESS: Modernisering af beskæftigelses- og socialpolitikken i forhold til arbejdsløshed, social sikkerhed, inklusion og arbejdsmiljø. 61% af det samlede budget går til denne del.

EURES: Fremme jobmobiliteten ved at skabe et mere transparent europæisk arbejdsmarked blandt andet ved hjælp af rekrutteringstiltag på tværs af landegrænser. 18% af det samlede budget går hertil, og støtteprocenten er op til 95%.

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri: Giver blandt andet støtte til socialt iværksætteri og mikrolån til udsatte befolkningsgrupper. 21% af det samlede budget gives til denne programdel, og der gives maksimalt 0,5 millioner euro pr. projekt.

Målgruppe
Offentlige- og private myndigheder, organisationer og virksomheder. De tre forskellige delprogrammer har hver især specifikke krav til målgruppen.

Beløb
EaSI stiller 7 milliarder kr. til rådighed i perioden 2014-2020.

Støtteprocent
PROGRESS: støtteprocenten er op til 80%
EURES: Støtteprocenten er op til 95%
Mikrofinansiering: der gives maksimalt 3,7 millioner kr. pr. projekt.

Deadline for indkaldelser
Der er løbende deadline for indkaldelser. Læs mere om de åbne indkaldelser her eller kontakt Søren Bjerregaard Pedersen.

Nyttige links
Information om EaSI (dansk)
EaSi – nyt EU-paraplyprogram for beskæftigelse og socialpolitik (dansk)