SMV-INSTRUMENT I HORIZON 2020

Det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, giver små og mellemstore virksomheder (SMV’er) mulighed for at søge støtte gennem SMV-instrumentet. Programmet tilbyder funding, coaching og services, der accelererer forretningsudviklingen i innovative SMV’er. Der gives støtte til hele innovationsprocessen, og SMV-instrumentet er derfor delt ind i tre faser:

  • Koncept og forundersøgelse

    Under fase 1 gives der støtte til innovationsprojekter, hvor virksomheden undersøger, om dens idéer kan gennemføres videnskabeligt eller teknisk, samt om der er et kommercielt potentiale. Der kan søges alene eller sammen med andre samarbejdspartnere. Praktisk vil der være tale om en 10-siders forretningsplan med en hurtig evaluering på ca. 3 måneder, således at projektet kan begynde senest 3 måneder efter ansøgningsfristen.

  • Produktudvikling og test

    Der gives støtte til aktiviteter, der er relateret til forskning, udvikling, demonstration og introduktion til markedet. Fokus til finansiering vil fortrinsvis være i forhold til demonstrationsdelen, herunder test, prototyper, design, innovative processer mm. Praktiske krav er i denne fase en 30-siders forretnings- og kommercialiseringsplan og op til fem europæiske partnere.

  • Kommercialisering

    Der gives i denne fase ikke direkte finansiel støtte, men det fordrer nemmere adgang til privat kapital og innovationsmiljøer. Der er automatisk adgang for succesfulde virksomheder i fase 2. Samtidig gives der støtte gennem rådgivning, netværk, coaching og træning i internationalt regi, bl.a. gennem Enterprise Europe Network, således at kommercialisering kan opnås.

Målgruppe

SMV-instrumentet er henvendt til små og mellem store virksomheder (SMV’er), der har base i et EU-medlemsland eller associerede lande i Horizon 2020. Er virksomheden længere fremme end fase 1, er det muligt også at søge direkte i Fase 2.

Hvornår er man en SMV?

Den europæiske kommision har opsat en række kriterier for hvorvidt en virksomhed kan betegnes som en SMV.

Virksomheds kategori

Antal medarbejdere

Omsætning

Samlede balance

Middel størrelse

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

Små

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

Micro

< 10

≤ € 2 m

≤ € 2 m

Beløb

Under fase 1 støttes der med et fast beløb, der ligger på godt 370.000 kr. I fase 2 vil finansieringen være mellem 3.7-18.6 mio. kr., og projektet skal løbe i 1-2 år. Der gives 70% af den fulde finansiering af projektet i støtte. Ved fase 3 ydes der ingen finansiel støtte.

Deadline for indkaldelser

Hvert kvartal er der deadline for ansøgninger til fase 1 og 2.

Hvis du vil vide mere om mulighederne i SMV-instrumentet kan du enten læse mere under nyttige links eller kontakte Anne-Luise Skov Jensen fra EU-kontoret.

Vil du vide mere?
Kontakt Anne-Luise Skov Jensen

Anne-Luise er Fundraising Manager og tovholder på Strategisk Investerings Program, hvor formålet er at hjælpe nordjyske virksomheder med at finde rundt i den europæiske tilskudsjungle. Hvad enten det handler om projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk