Kom godt i gang med ansøgningen

Din virksomhed, institution eller kommune kan få hjælp af NordDanmarks EU-kontor til at finde internationale finansieringsmuligheder, kontakter og viden. Vi rådgiver og kobler landsdelen med de mange projekt-muligheder, som EU’s forskellige programmer rummer.

Alle projekter, som EU yder støtte til, kræver egenfinansiering i et eller andet omfang. Enten i form af kapital og/eller mandetimer i virksomheden.

En vellykket EU-ansøgning kræver samarbejde med en eller flere partnere i andre EU-lande plus en rigtigt formuleret ansøgning.
Rækkefølgen af ydelser vil typisk være:

  • Hjælp til at finde partnere
  • Hjælp til at finde den rette støttemulighed
  • Hjælp til at formulere ansøgning

Vil I fremme idéer og projekter ved at møde repræsentanter fra EU’s fora, kan vi også hjælpe med lobby-arbejde i Bruxelles. Vi arrangerer ganske enkelt møder med de relevante udvalg og personer.

Vores ydelser giver dig viden om støtte- og ansøgningsmuligheder, så din virksomhed eller kommune kan agere optimalt for at opnå det bedste mulige resultat.

Find samarbejdspartnere

For at deltage i et EU-støttet projekt er det vigtigt, at I finder mindst en projektpartner i et andet EU-land. De fleste programmer kræver samarbejdspartnere fra flere europæiske lande. EU ønsker at sikre, at viden bliver delt i fællesskabet og at EU-støtte ikke kun tilgodeser et enkelt land eller en enkelt virksomhed.

NordDanmarks EU-kontor assisterer i søgningen efter partnere. Vi modtager dagligt forespørgsler fra udenlandske virksomheder og organisationer, der søger projektpartnere, og vi kan via databaser og netværk søge specifikt. Hermed kan jeres virksomhed, kommune eller organisation opnå flere samarbejdspartnere og bedre støttemuligheder.

Vi undersøger også, om jeres ide passer til en EU-støtteordning, og hvor den passer bedst. Vi stiller vores viden til rådighed, så I enten kan udvikle jeres eget projekt eller bede os om at hjælpe jer.

Kontakt os gerne for at finde mulig finansiering til udviklingsprojekter i din organisation.

FIND DIN EU-EKSPERT

EU modtager i tusindvis af ansøgninger om året. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgning bliver bemærket – og godkendt.

I kan skabe opmærksomhed om projektet ved eksempelvis at holde et møde med personer fra Europa-Kommissionen. På mødet vil I få forslag til, hvordan I forbedrer ansøgningen. Vi finder de relevante personer og arrangerer også mødet.

Alle EU-projekter skal opfylde kravene i EU’s direktiver. Men et direktiv er ikke statisk.

Hvis I ønsker, at et direktiv skal ændres, eller I mener, at der er behov for et helt nyt direktiv, så har I mulighed for at få indflydelse på det. Vi formidler kontakten til de personer i EU, som I skal tale med.

NordDanmarks EU-kontor har gennem mange år lobbyet i Bruxelles og skabt grobund for adskillige bevilgede EU-millioner. Vi bidrager til at skabe forudsætninger for at udvikle mulighederne i Nordjylland.

NordDanmarks EU-kontor samarbejder med de øvrige danske regionskontorer i Bruxelles gennem DAcoB (Danish Local Regional and Research Co-Op Brussels). Gennem DAcoB sikrer vi en stærkere stemme i EU og er med til at præge politik- og projektudviklingen, primært inden for områderne sundhed, energi og forskning. Vi afholder løbende fælles arrangementer i Bruxelles – senest i september 2014 i samarbejde med Den Danske Repræsentation i EU.

Find din EU-Ekspert

Kontakt os

Din e-mail (skal udfyldes)

Din besked

NordDanmarks EU-kontor
Østre Alle 6
DK-9530 Støvring
Tlf: +45 6188 5300
E-mail: info@ndeu.dk

North Denmark EU-office, Bruxelles
House of North & Central Denmark
Avenue de Tervueren 35
B-1040 Bruxelles
Belgium
Tlf: +32 2 282 03 73
Fax: +32 2 230 90 15
E-mail: info@ndeu.dk